Liberalerna säger ja till Moderaterna och Vänsterpartiets resursförstärkning till sociala insatser

Karolina Wallström (L) Kommunalråd: Liberalerna säger ja till Moderaterna och Vänsterpartiets resursförstärkning till sociala insatser

Örebro onsdag 15 juni 2022

Pressmeddelande

Liberalerna säger ja till Moderaterna och Vänsterpartiets resursförstärkning till sociala insatser

 

Idag föreslår Moderaterna tillsamman med Vänsterpartiet 20 nya miljoner kronor till socialtjänsten. Liberalerna är positiva och säger ja till förslaget.

 

– Liberalerna lade redan 2021 mer resurser till social välfärd än den nu (S)tyrande budgeten. Detta har alltså Liberalerna sagt länge och det är inget vi kom på ”igår kväll”.  Vi säger därför självklart ja till ett förslag som tillför mer resurser till socialt förebyggande arbete, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd.

 

– Liberalerna har länge i sakfråga efter sakfråga lagt förslag om mer satsningar till social välfärd och socialtjänsten. Vi är så klart inte nöjda med den ram som styr nu. För om alla partier haft våra satsningar och inställning till mer resurser så hade dessa resurser redan kommit örebroarna till nytta. Hade Liberalernas budget styrt så hade flera satsningar redan varit i gång, säger Karolina Wallström.

 

– Vi är inte nöjda till den korta tiden vi haft möjligt att bereda och diskutera detta förslag som M och V lägger men alldeles oavsett så säger Liberalerna ja till nya satsningar till socialt förebyggande arbete. Vi yrkar därför bifall till Moderaterna och Vänsterpartiets extra tilläggsanslag på 20 miljoner till Socialnämnden, avslutar Karolina Wallström.

 

För mer information kontakta
Karolina Wallström Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se