Liberalerna: Vi kräver ökad transparens och delaktighet i lokalbehovsutredningen för Örebroarnas barn och unga

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Örebro torsdag 26 oktober 2023
Pressmeddelande
 

Liberalerna: Vi kräver ökad transparens och delaktighet i lokalbehovsutredningen för örebroarnas barn och unga


Den 23 november ska Grundskolenämnden fatta beslut om eventuella skolstängningar. Ingen information om den utredning förvaltningen gör har delats med oppositionen och förvaltningen tillåts inte svara på frågor från ledamöter i nämnden.


– Vi har fått vaga löften om att det skulle kunna bli en parlamentarisk utredning men inget av detta har infriats. Nu är det mindre än en månad kvar till beslut ska fattas. Beslut som kan komma att påverka många örebroare och deras barn under många år framöver. Det är för oss totalt oacceptabelt att beslut av den här digniteten sker bakom låsta dörrar utan de demokratiska processer väljarna förväntar sig, säger Mats-Olof Liljegren, (L) 2:e vice ordförande Grundskolenämnden


– Jag är positiv till att vi utreder vilka skollokaler Örebro kommun behöver och jag vill hitta de bästa alternativen. Det blir omöjligt utan tillgång till vare sig utredningen, förvaltningen eller tjänstemännen där. Därför kräver vi idag i ett ledamotsinitiativ att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet låter oss få ta del av utredningen och ställa frågor, avslutar Mats-Olof Liljegren.

 

För mer information kontakta

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
1:e ersättare Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se
Tel: 070-360 19 19

 

Ledamotsinitiativ

Idag lägger Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Örebropartiet samma yrkande på grundskolenämndens bord. Bifogas som bilaga men beslutspunkterna är:

1. Att vi snarast erhåller en preliminär redovisning från förvaltningen på liknande sätt som de styrande partierna redan har fått möjlighet till.
2. Att vi bibehåller fullständig tillgång och insyn i utredningen så att vi kan fortsätta att effektivt representera våra väljare och utöva vårt ansvar inom nämnden.

Bilaga Storlek
2023-10-26 Krav på ökad transparens.pdf (584.99 KB) 584.99 KB