Liberalerna vill ha färre elever i klasserna

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Jag är en legitimerad lärare med stark passion för skolfrågor som valt att engagera mig politiskt för örebroarnas barn och ungdomar via Liberalerna i Örebro kommun.

 

Mitt engagemang har lett mig till posten som andre vice ordförande i Grundskolenämnden och jag vill nu belysa det som utspelar sig inom nämnden, eller rättare sagt, vad som borde utspela sig där enligt min åsikt.

 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av skollokaler eftersom vi förväntas ha färre barn i våra grundskolor i framtiden. Ett nödvändigt arbete och nu levererar förvaltningen underlag utifrån de politiska beställningarna.

 

Vi inom Liberalerna har tidigt begärt att utredningen borde ta med våra prioriteringar, som ger färre elever per klass. Tyvärr sade de styrande partierna: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna nej till detta och dessutom vägrar de oss tillgång till, eller ens information om den utredning som förvaltningen gör.

 

Detta är både överraskande och oroande. Det innebär att fem partier av åtta i nämnden inte kommer att ha någon som helst information i god tid innan nämnden ska fatta, det kanske viktigaste beslutet under hela denna mandatperiod.

 

Men det har visat sig vara ännu värre än så. Vid senaste mötet med nämnden kom det fram att inte ens de styrandes egna politiker vet något. Bara ordförande och vice ordförande har fått information om vad förvaltningen kommit fram till.

Det betyder att det inte förts några politiska diskussioner om vilka skolor som eventuellt ska stängas. Allt sker bakom stängda dörrar med ett fåtal politiker och troligtvis tjänstemän.

För mig är detta den sämsta möjliga vägen att gå. Det saknas dialog, och det verkar inte finnas något försök att ena nämnden i ett gemensamt beslut för örebroarnas barn. Ett beslut som kommer påverka många barn och unga under lång tid framöver.

 

Så, alla örebroare; hela oppositionen och i princip hela majoriteten har inte någon aning om vad som kommer att beslutas den 23 november.

 

Jag anser att detta är ett allvarligt problem. Jag har framfört det i alla politiska forum som jag har tillgång till, och jag har även uttryckt min frustration online. Men det har ignorerats. Det är som att försöka tala med en betongvägg.

 

Så vad kommer då att hända på nämndmötet den 23 november? Vad har Liberalerna kommit fram till? Ska vi ens gå till mötet?

 

Ja, vi kommer att gå och vi kommer att göra vårt bästa under den mycket begränsade tid vi får tillgång till utredningen. Vi kommer att granska och bedöma förslagen och om de gagnar örebroarnas barn.

 

Vi kommer att hålla fast vid några tydliga principer:

  1. Klasserna måste vara möjliga att minska, vilket ger lärarna mer tid för varje elev. Det är avgörande eftersom vi vet att den tid lärare kan ägna åt eleverna är det som bestämmer barn och ungas möjligheter till utveckling.
     
  2. Lärarna måste ha goda arbetsvillkor. De skolor som kommer att vara kvar måste erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för lärarna, inklusive utrymme till för- och efterarbete, konfererande och möjlighet att dra sig undan när det behövs.

 

Självklart ska skolorna också vara utmärkta för barn och unga, uppdaterade och utrustade med modern teknik. Det ska finnas bibliotek med bibliotekarie, tillgång till läromedel i form av både fysiska böcker och digitala verktyg, allt som krävs för en modern undervisning.

 

Och innan jag avslutar, en sista fråga till dig som läst denna artikel:

När du nu fått en viss inblick i grundskolenämnden, anser du att nämnden arbetar på ett bra och demokratiskt sätt för att fatta kloka beslut om våra barn och ungas framtid?

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Grundskolenämnden