Liberalerna vill inte avveckla fristående pedagogisk omsorg

Adam Furustam och Louice Bäckman Johansson

På förskolenämndens sammanträde tidigare i veckan beslutades att påbörja utfasning av all fristående pedagogisk omsorg. Beslut togs av Örebro kommuns styrande majoritet bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna samt Centerpartiet. Detta är en dålig ide då det begränsar valfrihet samt tvingar barn och familjer att anpassa sig till stelbenta ramar.

 Liberalerna yrkade därför på att avslå förslaget.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem där barn får möjlighet till god omsorg i en trygg miljö. Det kan exempelvis handla om traditionella familjedaghem eller flerfamiljslösningar. I Örebro kommun är cirka 60 barn inskrivna i verksamheten, som fyller en viktig funktion som komplement till andra omsorgsformer. Nedläggningen kommer drabba barn och familjer i dagens verksamhet samt öka beläggningen på kommunens förskolor. Det är fel.

Alla barn är olika och familjer har olika behov. Medan vissa tycks bemästra världen redan vid födsel, kan andra ha behov av en lugnare start i livet. Dagens pedagogiska omsorg fyller där en funktion som traditionell förskola inte kan erbjuda. I stället för att bedriva undervisning i ofta stora barngrupper – läggs fokus på socialt umgänge och att bekanta sig med världen i en trygg famn i lugnare miljö. Mångfald är bra och politikens uppgift är inte att detaljstyra vilka verksamhetsformer som passar enskilda familjer bäst.

En oro är att pedagogisk omsorg ska begränsa barnets sociala förmåga och därmed ge barn ojämlika förutsättningar från start. Det är en befogad oro som till viss del kan stämma. Samtidigt är det omöjligt att skapa helt lika förutsättningar. Exempelvis är närmare 15 procent av dagens barn inte inskrivna i barnomsorg samtidigt som kvaliteten på verksamheten skiljer sig runt om i landet. Från politiskt håll bör därför all omsorgsverksamhet uppskattas, som gör att barn tar några första stapplande steg in i samhällslivet. Att lägga ned den pedagogiska omsorgen kommer förmodat öka snarare än minska ojämlikheten.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet har i denna fråga landat i fel slutsats. Avveckling av fristående pedagogisk omsorg kommer att påverka såväl barn som familjer negativt. För att värna valfrihet, skapa trygghet i barnens vardag och bevara en välfungerande verksamhet, bör detta förslag återvända till ritbordet och allra helst förkastas.

 

Liberalerna Örebro kommun

Adam Furustam, ledamot förskolenämnd
Louice Bäckman Johansson, ersättare förskolenämnd