Liberalernas budget för Örebro kommun år 2024

Vi vänder på pyramiden

Vi i Liberalerna är trötta på att vara i opposition, men vi tar det på största allvar!

Att vara i opposition är svårt, men ansvarsfullt ur ett demokratiskt perspektiv. Vi ska inte vara en spegel av de styrande men inte heller populister. Vi ska kunnigt och trovärdigt granska majoritetens förslag för att se om det finns bättre alternativ. Balansen är hårfin, speciellt då vi anser att det behövs stora och radikala förändringar för att nå målen.

Liberalerna har varit i opposition sedan år 2011. För oss har det alltid handlat om att ta ett stort solidariskt ansvar för att värna om individens egenmakt och valfrihet. Det offentliga ska inte styra mer än nödvändigt över medborgarna utan endast skapa möjligheter.

Nu presenterar vi Liberalernas förslag till övergripande budget för Örebro kommun år 2024. Grunden är socialliberalism och marknadsekonomi i balans och samarbete.

Örebro kommun har år 2024 högre kostnader än intäkter och behöver minska kostnaderna med 134 miljoner kronor. Örebro kommun kan helt enkelt inte fortsätta med allt och framförallt inte i samma hjulspår. Vi måste sköta det vi redan har och se till att det stora underhållsbehovet ständigt betas av.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, som styr Örebro kommun, har valt väg. I deras budgetförslag får alla verksamheter neddragningar. Det motsätter vi oss.

I vår budget flyttar vi resurser och beslut längst fram mot örebroarna. Vi vet att det är i mötet som vi bäst läser av örebroarnas behov och snabbt kan sätta in rätt åtgärder. Vi investerar i välfärden och örebroarna ska alltid lyssnas in för att skapa trovärdighet och legitimitet till besluten. Vi ”vänder på pyramiden” där de viktigaste finns högst upp, kommunens medarbetare och deras närmaste chefer, de som finns närmast örebroarna.

Vi lägger inga sparkrav på förskola, skola, omsorg eller socialtjänst. Inte några av de kronor som fattas ska belasta dessa områden. Liberalerna anser tvärtom att kommunen måste investera ytterligare här. Idag misslyckas var fjärde elev med grundskolan och det är 17 olika personer som besöker en omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i hemtjänsten. Liberalerna sparar därför på annat än dessa områden.

”Liberalerna satsar 70 miljoner kronor mer på förskola och skola år 2024  och undantar social välfärd, förskola och skola från alla neddragningar”

Varje satsad krona ska värderas noggrant och vår gemensamma välfärd, våra individuella möjligheter, ska finansieras genom precis rätt nivå på skatten. I nuläget innebär det ingen förändring av skatten.

Liberalerna gör besparingar genom att minska administration, styrkedjor och central förvaltning, genom att utveckla upphandling, digitalisera på rätt ställe, effektivisera uppvärmningen och att inte starta onödiga utredningar.

Örebro kommun ska förbättra samarbetet med näringsliv och civilsamhälle. Den som gör arbetet bäst ska också leverera det. Tron att kommunen gör allt bäst själv är lika förlegad som felaktig. För att möta framtidens utmaningar behövs mer och bättre samarbete.

Örebro kommun har länge haft, en i Sverige, rekordstor organisation. Det har kommunen varken behov av eller råd med. Västerås har 65 anställda per 1000 invånare och Linköping 55. Jämför detta med Örebro som har 86 anställda per 1000 invånare*. Det finns väldigt stora resurser att hämta genom att minska överrocken.

Ingen vill stanna i permanent lågkonjunktur. För att möta den brant stigande kostnadsutvecklingen behöver vi inte bara vända båten, vi måste kanske byta båt och ta ut kompassriktningen om och om igen. Kommunens organisation är förlegad som den ser ut nu och kommer inte leverera effektivitet och kvalitet.

Vårt uppdrag i Liberalerna är inte att bygga Sveriges största kommunala organisation! Vårt uppdrag är säkra vår framtid med Sveriges bästa skola och att våra årsrika lever gott och tryggt livet ut.

Liberalernas folkvalda i Örebro kommunfullmäktige:

Karolina Wallström
Patrik Jämtvall
Johanna Reimfelt
Azita Iranipour
Mats-Olof Liljegren
Gunilla Werme
Marianne Thyr