Nej! Örebro kommun ska inte bryta mot skollagen!

Mats-Olof Liljegren (L) Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden  E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se Tel: 070-360 19 19

”För en liten skola är det bara 30.000 kronor.” Det var så han sa, Jonas Håård (S) ordförande i Grundskolenämnden, när jag i Kommunfullmäktige frågade om han tyckte ramen för grundskolan var adekvat satt.

Det är inte mer än så S, M och C drar ner i resurser på en liten skola, menade han. Ungefär som att det inte var något att oja sig över. Jag suckade, för problemet för skolorna är mycket större än den neddragning de får i år. Det är bara toppen på isberget av år efter år av neddragningar.

Med tanke på hur många avgångselever det är som efter nio års studier vid Örebro kommuns grundskolor inte når behörighet att söka in på gymnasiet anser jag ramen vara felaktig. Jag anser också att de styrande partierna uppmanar Örebro kommun i princip att bryta mot skollagen, mer om det senare.

Liberalernas budget har andra prioriteringar. På sista raden för hela Örebro kommun har vi samma slutsiffra men vägen dit skiljer oss åt. Liberalerna väljer att prioritera skola och utbildning. 

Varför?

1. Barnens utbildning är framtiden!


Om inte grunden lagts i förskola och grundskola riskeras det enskilda barnets framtid. Vid förra årets skolavslutning hade var fjärde avgångselev dörren till framtiden låst på grund av för få nådda betyg. Så kan vi inte ha det! Att inte kunna komma in på gymnasiet är ett stort hinder på vägen till egen försörjning. När resurserna minskas kan det högst troligt påverka möjligheterna till en bra utbildning. För att fler ska nå behörighet behövs kloka satsningar, inte neddragningar.

2. Jämlikheten och rättvisan försämras!


De som har sämre förutsättningar hemma riskerar att straffas dubbelt. Då politikerna stryper lärarnas möjligheter att möta alla barn måste lärarna prioritera hårdare vem det är som ska få hjälp. Så kan vi inte ha det! Genom att de styrande minskar resurserna i grundskolan riskera klyftorna öka mellan eleverna och skapa mer ojämlikhet i samhället. Men skolan ska vara för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

3. Alla barn ska få det stöd de behöver!


Uppskattningsvis är det en tredjedel av eleverna i grundskolan som har behov av någon form av extra stöd. Genom att skära ner riskeras att dessa elever inte får det stöd de behöver och har rätt till. Så kan vi inte ha det!  Särskilda anpassningar och annat behövs för att dessa elever ska kunna få en likvärdig utbildning som övriga elever. Vi måste investera i barnen och ge rätt stöd till varje elev. På så vis bygger vi för framtiden.

Det är helt otroligt att S, M och C i budget för Örebro kommun skriver in en direkt order till förvaltningarna att närmast bryta mot skollagen! I budgeten står: ”Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning”. Denna mening, menar jag, kan ge upphov till brott mot skollagen kapitel 1, paragraf 3. Kommunen har nämligen en skyldighet att se till att alla elever får en god utbildning. Vilka barn är det som inte ska få stöd och hjälp när budget går före behov?

Jag förstår att de styrande politikerna är nervösa. I en tid med lågkonjunktur och begränsade resurser måste varje krona värnas. Liberalerna gör ungefär samma bedömning som de styrande vad gäller neddragningar inom kommunen. Men vi låter andra områden dra ned än skola och omsorg.

Socialdemokraterna väljer att ”alla ska med” och lägger neddragningarna rätt över alla nämnder. Upprörande men inte förvånande, den politiken har förts under många år. Däremot förvånar det mig att Centern och Moderaterna inte har modet att prioritera barn, unga och äldre. Att inte prioritera är ju att prioritera det med.

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
1:e ersättare Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Grundskolenämnden