Nu ser vi spåren av de nedskärningarna som sker i Örebro kommun.

Anders Karlsson

Lagen som heter LSS – Lagen om särskilt stöd, som ska säkerställa en god livskvalitet för individer som lever med funktionsnedsättningar, hyvlas bort steg för steg.

 

Jag har själv erfarenheten av en uppväxt på intuitionens tid på 70-talet och har funnits med i 80-talets framsteg. Då revs institutionerna och ersattes med gruppboenden i villakvarteret och i den resan utvecklades den personliga assistansen. Nu ser jag att denna positiva utveckling stannat av sedan många år.

 

Besparingar som i finrummet kallas ”effektiviseringar” gör att jag ställer frågan: Hur mycket får man hyvla bort i en lag som skapats för att säkerställa att individer ska få leva ett värdigt liv?

 

Med de neddragningar Socialdemokraterna gör inom LSS området väcks en stor oro inom mig att vi nu är på väg till att återgå till 70-talet och institutionernas tidsera.

 

Denna utveckling måste stoppas

 

Liberalerna i Örebro kommun säger sedan länge STOPP för besparingarna inom området LSS

 

Anders Karlsson
Liberalerna Örebro kommun
Ledamot i funktionsstödsnämnden