Ny p-zon skapar hinder

Patrik Jämtvall och Tommy Sjöstrand

Socialdemokraterna har i olika styren under flera mandatperioder försämrat för trafiken i Örebro kommun, speciellt i Örebro innerstad. Nu vill S fortsätta linjen genom att avgiftsbelägga mark där man idag kan parkera utan kostnad. Att så tydligt trycka undan behov för den enskilde är en tydlig prioritering från S.

Det finns fler prioriteringsfel, som exempelvis den aktuella parkeringsnormen. Alltså beräkningstalet för hur många parkeringar som behöver anläggas i relation till byggnationer. Ett giftigt och dåligt politiskt instrument som låser in och skapar kaos då normen inte baserar sig det minsta på verkligheten över hur många bilar det finns.

Vi anser att det istället för fördyrande åtgärder, som nog mest syftar till att fylla igen av S med partners skapade budgethål, behövs ett helhetsgrepp över hela trafiksituationen.

Tvärtemot denna avgiftsiver menar vi att vi ska fokusera på det som främjar individens valfrihet samtidigt som man arbetar för att förbättra trafiksituationen. Genom att skapa en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö, där gående, cyklister, bilister, bussar och andra trafikslag ska kunna samexistera kan vi möta invånarnas behov, samtidigt som vi främjar stadens ekonomiska och ekologiska tillväxt på ett hållbart sätt.

Vi menar att olika behov och trafikslag behövs, både nu och i framtiden. Fordon kommer gå från fossilt bränsle till fossilfritt men fortsätta kräva sin plats. Att avgiftsbelägga och därmed begränsa örebroarnas möjligheter är som att sätta ett enkelt plåster på en svår blödning. En tredje parkeringszon skapar större hinder och kan få negativa konsekvenser för örebroarna och även för hela kommunens utveckling.

Näringslivet och Örebro city, men även kommunens verksamheter behöver människor. Genom att  förbättra trafikflödet och minska trängseln och investera i trafiktekniska smarta lösningar, optimerade trafikljus, övervakningssystem och parkeringshantering skapar vi en mer effektiv och smidig trafikmiljö. Detta i kombination med fler grönytor, så kallade ”gröna lungor”, och renodlade stråk där cykel och gångare skiljs åt på bättre sätt än idag, främjar vi också ett mer mångsidigt och tryggt sätt att förflytta sig i staden. Inga trafikslag ska diskrimineras i framtidens Örebro.

Många örebroare är så kloka att de inom stadsbilden promenerar eller cyklar utan att man från kommunen behöver använda en utpressande faktor. De som promenerar och cyklar behöver bli fler. Morot och piska. Båda behövs men i våra kontakter med örebroarna efterlyses fler morötter ett tag, efter ett evinnerligt piskande. Därför bör vi istället för begränsade parkeringsmöjligheter se var fler kan få avgiftsfria platser för att från ett rimligt avstånd kunna ta sig vidare till fots, med medhavd cykel eller med buss.

Att det idag är kaosliknande situationer på vissa gator där bilar ställs lite hur som helst är ett kvitto på att de styrande under lång tid inte förstått samhällsutvecklingen och örebroarnas behov. Självklart ska varenda felparkerad bil ”lappas” men vi ska inte avgiftsbelägga mer än nödvändig yta. De zoner vi har idag tycker vi räcker.

När socialdemokraterna ”känner att det finns ganska mycket orättvisor mellan de människor som har bil och de som inte har det” (NA 28 juni) håller vi med. Individer har rätt att göra egna val. Det betyder dock inte att begränsningar är vägen till jämlikhet och rättvisa. För oss i Liberalerna är det individens valfrihet och rättigheter som ska prioriteras av rättviseskäl.

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden