Omsorgens svagaste länk

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

För Liberalerna är omsorgen, vården och respekten för våra äldre viktigt. Kanske det viktigaste, för det säger allt om tacksamhet för insatser och för att tidigare förvärvsarbete lagt grunden till det starka, rika och fria samhället vi har. 

 

Omsorgen är ett delat ansvar mellan anhöriga, stat, kommun och region. En av dessa fyra kan inte ge alla äldre det som de ska ha. 

 

Kommunen är faktiskt den svagaste länken idag. Trots alla resurser är inte kommunen bäst i klassen, men låtsas vara det. Kommunen är inte ärlig och tydlig med vad den klarar eller tillhandahåller. 

 

Kommunala omsorgsboende är inte vårdhem. Det är boenden där äldre har egna hyreskontrakt med närhet till personal och lite mer nära till vård om så behövs. Det är ett tryggare boende än hemma och kan ge, om så önskas mer vård och närhet till social gemenskap. 

 

En sak vet jag med säkerhet, det är väldigt sällan personalens fel när det inte fungerar. De problem vi hört om är helt en ansvars-, och ledningsfråga. Det kan inte vila på personalen att fixa det som ledningen inte gett förutsättningar till. 

 

Personalen oavsett vårdgivare har gått igenom ett stålbad för att klara pandemin. De har har kavlat upp ärmarmarna och fortsatt det normala men också klarat av det extra. Tittar man lite närmare och djupare än medias bevakning så finns det väldigt många som är nöjda med vårdboenden. Det finns personal i närheten hela tiden, men utan att bevaka. Det finns gott om mat, till och med så mat slängs.

 

Jag har jobbat inom omsorgen, jag har en förälder som får omsorg och jag är politiker i kommunen. Även jag har ibland irriterat tänkt som anhörig, hur kan de missat att göra det, det och det. Jag bedömer ju dem med all kärlek en dotter kan ha och samtidigt med en egen känsla av tillkortahavande. Personalen försöker möta alla behov, mat, hygien och påklädning, ständigt ha kontroll på allas hälsa, ta upp och lägga alla eller stå för underhållning och promenader. Men tanken är inte att ha ständigt närvarande vårdpersonal med kompetens som på sjukhusen. Det är ett äldreboende, inte ett sjukhem. 

 

Liberalerna anser att vi ska ha ökad bredd på olika boenden och vårdplatser. Vi behöver ha trygghets- och vårdboenden i kommunen. Dessutom måste kommunen ha bättre kontroller och uppföljningar.

 

De äldre äter sämre när de känner sig ensamma, hur löser vi det tillsammans? Kommunen gör det inte själv.

 

Karolina Wallström Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd