Örebro måste stärka kompetensen inom LSS

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Ulla Andersson och Maria Sivall belyser i NA en mycket viktig fråga om tryggheten på LSS boenden. Alla människor har rätt att känna sig trygga i sitt eget hem. Liberalerna håller med om att utbildning och kompetenshöjning är vägen framåt för att motverka hot och våld men också för att motverka missförhållanden på LSS boenden.

Liberalerna strider för LSS, därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Den striden är konstant och det är viktigt att politiken inte endast talar om hur viktigt det är utan också faktiskt avsätter tillräckligt med pengar.

Det gör Liberalerna i sin välfärdsbudget för Örebro kommun. Genom att vi ger verksamheterna ett ökat tillskott kan de som är närmast verksamheten, medarbetarna och chefer göra de rätta satsningarna.

Mer pengar är dock inte det enda viktiga för att upprätthålla en hög kvalité. Kommunen måste förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete och se till att alltid arbeta med systematisk uppföljning. Det gäller kommunens egna boenden men också de boenden som inte drivs av kommunen själva. Det är politiker som har det yttersta ansvaret att se till att vi har hög trygghet på alla boenden oavsett vem som är huvudman. För att kunna göra det behövs både resurser och systematiska arbetssätt.

Vi i Liberalerna lyssnar gärna mer till er och andra som vill se en utvecklad LSS i Örebro kommun. Vårt arbete syftar till att även få de styrande från S, C Loch KD att också prioritera detta. Vi måste får Örebro kommun att gå framåt för att bibehålla och stärka kompetensen på LSS-boenden.

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd