Örebroarnas viktigaste händelse

Karolina Wallström och Mats-Olof Liljegren

Snart står vi inför årets viktigaste händelse. Nu tänker du kanske att vi menar valet 11 september, men nej, det finns något som vi väntat på ännu mer. Något som måste bli bra. Något som vi vill att barn och unga känner förväntan inför. Något som vi vill att kommun, skolledare och lärare laddar, planerar och satsar ordentligt på: skolstarten! Varje elevs första skoldag ska fullfölja deras förväntningar och för elever som bär på oro ska verkligheten vid skolstarten överraska positivt. 

 

Vi menar att vår framtid bygger på att varenda elev möts individuellt både när det gäller bemötande och studieplaner. Varje människa, även barn såklart, är olika. Olikheter är en tillgång och ska både omfamnas och förvaltas. Gör Örebro kommuns skolor det i tillräcklig omfattning nu? Nej, inte enligt oss i Liberalerna. För oss är det ett misslyckande att nära var fjärde elev från Örebro kommuns grundskolor inte klarar målen. För oss är det inte okej att lärarna saknar tillräckligt med tid för att hinna möta varje elev efter deras behov. För oss är det inte okej att lärare tvingas ägna sig åt administrativa och liknande arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. 

 

Tyvärr har skolan under Socialdemokratiskt styre i Örebro kommun inte lyft. Tvärtom, neddragningar i kombination med felprioriteringar har varit förödande. När omvärlden förändras måste politiker och kommuner utvecklas med den. Det är inte Socialdemokraternas starkaste sida att vara ett visionärt idéparti på väg till behövda förändringar. Förvalta och göra så lite de kan är mer deras stil. Vill de verkligen göra skillnad på riktigt eller har makten att styra med så liten ansträngning som möjligt blivit viktigare? 

 

Vi i Liberalerna är oroliga för skolan i Örebro kommun. Kommunen rör sig inte framåt. Vi behöver flytta undan Socialdemokraterna från deras blockad mot nya idéer och ovilja att förändra budgetramar och förvaltning. Vi tycker Socialdemokraterna borde fråga sig - vem är till för vem? 

 

Deras obegripliga idé om att mitten ska värnas först ger obalans och begränsar många barns och ungdomars utveckling. Medeleleven är föredömet för dem och deras skola möter inte den bredd av behov barn och unga har. Både de elever som behöver extra stöd i exempelvis mindre undervisningsgrupper eller de som behöver få mer utmaningar för att inte hållas tillbaka har lämnats åt sitt öde. 

 

Liberalerna tänker återkomma och återkomma, som vi alltid gjort, till att skolan är viktigast för vår gemensamma framtid. Den skola som örebroarna förtjänar behöver ha resurser att möta alla elever. Utan kunskap och utbildning så stannar hjulen, dessutom växer fördomar ur bristen på kunskap. Ingen utbildning betyder svårigheter till egen försörjning, ett utanförskap som leder till begränsad frihet och i värsta fall misär och kriminalitet. 

 

Alla vet att läraren är den mest avgörande faktorn för elevernas utveckling. Läraryrket har länge nedvärderats och den misslyckade kommunaliseringen gjorde inte saken bättre. Vi i Liberalerna sätter vår tillit till denna yrkeskår. Vi ser dem som en av de viktigaste yrkesgrupperna för hela vårt samhälles fortsatta utveckling. Under år av misslyckad skolpolitik där neddragningar flyttat fler och fler arbetsuppgifter ut på lärarna säger vi stopp! Vi måste låta lärare få vara lärare och ge dem bättre möjligheter att klara sitt viktiga jobb. Lärare ska inte vara administratörer eller vaktmästare.

 

Nu är eleverna åter på väg in i skolorna. Morgondagens samhällsbärare, dagens unga håller vår framtid i sin hand. Vårt ansvar är att ge dem möjligheten att ta ansvar för sig själva och för vårt gemensamma skyddsnät. Gör vi inte detta bättre går det utför för alla. Skolan är nyckelns till allas framtid! Vi i Liberalerna önskar alla er elever en superbra skolstart, för det är ni värda. Det är er rättighet!

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Skolpolitisk talesperson