Örebroliberaler i SKL

Bakgrund

Igår, onsdag 20 mars, valdes två örebroliberaler in i Sveriges kommuner och landsting. Det är kommunalråd Karolina Wallström samt oppositionsråd Anna Ågerfalk som är representanter i SKL för Liberalerna i Örebro. Karolina Wallström är ledamot i beredningen för kultur och fritid och Anna Ågerfalk är ledamot i beredningen för primärvård och äldreomsorg.

Beredningen för kultur och fritid bereder frågor om kultur och idrott, folkbildning, kulturmiljö, fritid och föreningsliv. I den här beredning hanteras också vissa barn- och ungdomsfrågor.

Beredningen för primärvård och äldreomsorg hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ligger också frågor om funktionshinder, folkhälsa och psykisk ohälsa med fokus på samverkan och förebyggande arbete.

– Jag ser fram emot att under nästkommande fyra år vara ledamot i beredningen för kultur och fritid, nu i borgerlig majoritet. Jag hoppas på fortsatt utveckling av bland annat kultursamverkansmodellen och nya tag för bibliotekshelheten med mera. Jag vill också medverka till ett större samarbete med riksdagens kulturutskott där Christer Nylander (L) leder arbetet. Dessutom ansvarar vi för den så viktiga idrotten och jag har mycket att ta med mig från vårt arbete i Liberalerna i Örebro kommun där vi skrivit fram ett lokalt idrottspolitsikt program,  säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd.

– Vården blir allt mer den centrala politiska fråga den borde vara. Därför är jag glad över att ha blivit vald till ledamot i SKLs beredning för Primärvård och Äldreomsorg för den kommande mandatperioden. Med mig tar jag erfarenheterna från länet, där det visar sig att politiken spelar roll. Region Örebro län har med sitt stelbenta sätt att hantera primärvården skapat onödig väntan och sämre kvalitet än vad örebroläningarna förtjänar. Och i alldeles för många av länets kommuner har äldreomsorgen inte den kvalitet och den tillgänglighet de äldre förtjänar. I mitt uppdrag kommer jag att agera för bättre äldreomsorg och öppnare vårdcentraler, inte minst i Örebro län, säger Anna Ågerfalk (L) Oppositionsråd Region Örebro Län.

 

För mer information kontakta:

Mats-Olof Liljegren
Liberalerna Örebro kommun
Medie- och pressansvarig 
Tel: +46 76 551 47 51
E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se