Patrik Jämtvall (L): Ballongen sprack och Liberalerna har haft rätt, sedan dag ett!

Karolina Wallström (L) Kommunalråd och Patrik Jämtvall

Örebro torsdag 2 februari 2023
Pressmeddelande

Patrik Jämtvall (L):
Ballongen sprack och Liberalerna har haft rätt, sedan dag ett!

 

Nu får örebroarna höra att det kommer att bli för dyrt att bygga klart etapp ett av det nya systemet för snabbussar, BRT i Örebro. Att det skulle bli dyrare har Liberalerna varnat för sedan dag ett då ombyggnationerna startade. Liberalerna har också i alla instanser sagt nej till BRT samt initierat en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om införandet.

 

– Vi yrkade avslag till detta beslut som hette BRT som sedan blev kapacitetseffektiv kollektivtrafik. Grunden baserades på osäker finansiering samt nyttan kopplat till den stora investeringen som skulle ske. Vi såg tidigt stora brister i de ekonomiska beräkningarna och har hela tiden varnat för just det som nu händer - kostnader som överstiger budget, säger Patrik Jämtvall (L) talesperson i samhällssbyggnadsfrågor.

 

– Det är en trolöshet mot örebroarna och ekonomin från början. BRT motsvarar varken örebroarnas behov eller är ekonomiskt försvarbart. Det har hela tiden varit tydligt att de styrande missat helheten. Liberalerna har från början velat se en bredare kollektivtrafik för alla och hela Örebro, säger Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen.

 

– Just en bredare utveckling av kollektivtrafiken prioriterar vi i Liberalerna. Det Socialdemokratiskt ledda styret har istället parallellt med att påbörja BRT demonterat den normala kollektivtrafiken, lagt ner Flextrafiken, höjt biljettpriserna, tagit bort turer och minskat antalet hållplatser, tvärtemot örebroarnas behov, avslutar Patrik Jämtvall.

 

För mer information kontakta

Patrik Jämtvall (L)
Talesperson Samhällsbyggnadsfrågor
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden
Tel: 070-669 98 94
E-post: patrik.jamtvall@orebro.se

Karolina Wallström (L)
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se