Patrik Jämtvall (L): stoppa nedläggningen av flextrafiken!

Flextrafiken Örebro kommun

Socialdemokrater, Kristdemokrater och Centerpartister vill att högkostnadsskyddet för färdtjänst tas bort samt att flextrafiken läggs ner. Liberalerna accepterar inte detta och Patrik Jämtvall, oppositionsledare och 2:e vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad vill rädda både högkostnadsskyddet och flextrafiken.

– När de styrande letar sparpengar verkar de inte förstå vem som drabbas, eller i alla fall tar det inte någon hänsyn till det. För oss i Liberalerna är det uppenbart att de sparar på fel saker. Äldre, sjuka och personer med funktionsvariation kommer drabbas hårt när de nu vill ta bort både högkostnadsskydd och flextrafik, säger Patrik Jämtvall, oppositionsledare och 2:e vice ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

– Som företrädare för Liberalerna - Örebros enda välfärdsparti - vill jag se helt andra prioriteringar. Varför inte spara på kommunkoncernen och den stora och kostsamma överbyggnad som finns? Bara kommunledningskontoret borde kunna spara ihop så det räcker för att behålla flextrafik och färdtjänst. Konsolidera organisationen, gör den effektiv - men spara inte på några av de mest utsatta medborgarna! fortsätter Patrik Jämtvall. 

– Jag yrkar självklart avslag på detta förslag och hoppas jag kan få Socialdemokrater, Kristdemokrater och Centerpartister att tänka om. Beslutet är inte fattat än så det finns fortfarande chans att stoppa det. Beslutet tas idag, torsdag 3 oktober efter kl 14!

– Du som läser detta kan också hjälpa till genom att kontakta din politiker, speciellt om det är någon från S, KD eller C. Men det är bråttom! Gör det nu och hjälp Liberalerna att få stopp på denna, som jag tycker, idiotiska besparing!

För mer information kontakta:
Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro 
Tel: 070-669 98 94
E-post: patrik.jamtvall@orebro.se