Patrik Jämtvall (L): Strömförande stolpar på lekplats är livsfarligt, men det finns fler problem.

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad

Örebro måndag 23 maj 2022
Pressmeddelande

Patrik Jämtvall (L): Strömförande stolpar på lekplats är livsfarligt, men det finns fler problem.

Örebro kommun har under lång tid haft stora problem inom den tekniska förvaltningen. I media beskrivs nu ytterligare brister, denna gång inom elsäkerhet och elansvar. Strömförande stolpar på lekplatser. Vi har dock inte sett mer än toppen på isberget än befarar jag, säger Patrik Jämtvall (L) 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Det är vi politiker som är ytterst ansvariga för kommunal verksamhet. Jag har sedan tidigare ställt frågor till dåvarande ordförande i Kommunstyrelsen, Kenneth Handberg (S) och går nu vidare med nya frågor till ansvarigt kommunalråd Ullis Sandberg (S), inleder Patrik Jämtvall och fortsätter:

– Jag upplever att det finns en dålig kultur inom Örebro kommuns tekniska förvaltning. Människor tystas, chefer byts ut och politiker ska hållas utanför då även jag har försökts tystas med olika medel. Men till slut spricker varbölden och det som kommer fram är inte vackert. Det som uppenbarat sig i media är en fullständigt oacceptabel situation. Den belysningsansvarige har försökt nå fram med ett budskap inom sin kärnkompetens, att vi bedriver lagtrots och genomför investeringar utan en tanke på våra medarbetare och medborgares säkerhet. Örebro kommun beaktar inte säkerhetsföreskrifter i Ellagen.

– Ingen ska mobbas, och speciellt inte den som påpekar fel och brister inom kommunens verksamheter. Tvärtom! När vi som kommun ska genomföra investeringar men också underhåll är det viktigt att våra olika delar inom förvaltningar fungerar och att alla får komma till tals på ett tillbörligt sätt, man ska inte tystas, man ska inte bli utmobbad.

– Redan 2021 förde jag upp frågor om elansvar till hösta politiska ledningen på Kommunfullmäktige men det verkar tyvärr inte ha hjälpt. Nya frågor måste ställas, för Örebro kommun ska följa de lagar och rekommendationer som finns. Men något minst lika viktigt är att vi ska vara en god arbetsgivare som tar tillvara på medarbetarnas kompetens och som inte stänger dörren när kritik förs fram, avslutar Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun, 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad och talesperson i samhälssbyggnadsfrågor.

 

Vid kommunfullmäktige 25 maj ställer Patrik Jämtvall (L) följande fråga till ansvarigt kommunalråd Ullis Sandberg (S):

  • Anser ansvarigt kommunalråd att förvaltningen arbetar ändamålsenligt i denna fråga och anser ansvarigt kommunalråd att förvaltningens eskaleringsrutiner fungerar i dessa allvarliga situationer?

 

För mer information kontakta
Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad
Tel: 070-669 98 94
E-post: patrik.jamtvall@orebro.se