Politiker ska fokusera på människor, inte statistik!

Karolina Wallström och Johanna Reimfelt

I NA kunde vi den andra februari läsa om att försörjningsstödet har minskat. Den bilden som då målas upp lyckas inte fånga helhetsbilden av samhället. Det är kanske inte så konstigt då Christopher Hedbom Rydaeus (M) uppdrag är begränsat till arbetsmarknadsinsatser och att stötta socialtjänst med att ombesörja försörjningsstöd.

Liberalerna menar att artikeln missar viktiga relevanta problem. Vi ser därför fram mot att NA i nästa artikel mer tydligt gestaltar en större helhet. För det är viktigt!

Som styrande över en kommun ska man resonera och reflektera över helheten. Vi är ett samhälle, och vi politiker måste kunna se örebroarnas utmaningar på fler sätt än som en slutsiffra i en rapport. Statistik är nödvändigt men ska endast vara en del i det större pusslet. Det gäller att förstå vilka frågor som är relevanta för hur vi bygger ett fungerande socialförsäkringssystem. Några viktiga frågor som måste analyseras bättre är: Vem prioriteras, systemet eller medborgarna?  Hur går ansökningarna till? Vem gynnas eller missgynnas av att ansökningar digitaliseras? Varför larmar civilsamhället om akut matfattigdom samtidigt som försörjningsstödet går ner?

Att ha mat för dagen är en mänsklig rättighet och i jämförelser med andra länder ligger Sverige troligen efter i att synliggöra och bemöta en till viss del osynlig matfattigdom. Att prata om detta är viktigt för att nå högre självständighet och frihet för fler örebroare. För att få en mer korrekt bild av människors situation behöver socialtjänsten bättre kopplas in och det som är så viktigt i sammanhanget, civilsamhället!

Senast Liberalerna besökte Stadsmissionens matcentral i Örebro var det cirka 300 unika hushåll som sökte hjälp. Stadsmissionen gör en fantastisk insats men något skaver när försörjningsstöd minskar och matfattigdomen ökar.

Ett helt samhälles utmaningar fångar man inte genom att bara skriva om ett av alla ben. Pulsen på människors utmaningar och situation möter man genom att prata med de som lider eller prata med dem som pratar med de som lider. Vi måste fokusera på verkligheten och inte på kronorna som betalas ut av Vuxam.

Liberalerna vill att Örebro kommun utvecklar och långsiktigt tryggar avtalen mellan kommun och civilsamhället. De som har kompetens och ofta redan fungerande verksamhet måste få bättre villkor och resurser för att kunna öppna dörren oftare eller sänka trösklarna till både stöd, ett mål mat eller en varm säng. Kommunen ska inkludera dem som tillför och låta civilsamhället göra det de gör bättre än vad kommunen själv kan klara.

Karolina Wallström (L)
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Johanna Reimfelt (L)
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden