Politiska symbolhandlingar, vem är de till för?

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Denna krönika spretar lite och handlar om symbolik, ej grundande beslut och att politisk retorik förstör mer än det tillför. Många tror jag håller med om att meningslös symbolpolitik och satsningar som inte når fram till önskat mål bör undvikas. Inte sällan möts jag av en besvikelse från örebroarna över vad vi politiker gör och vad vi säger. Ska vi inte ta det på allvar?

 

Vi politiker ägnar oss åt symbolpolitik för att förstärka vårt budskap och vinna sympatier eller röster. Vi politiker är inte alltid så noga med nettoeffekten eller att förslaget är verklighetsförankrat. Ibland kanske vi politiker har en vision som vi tror på men har svårt att bevisa, men ändå fortsätter vi att driva frågan. I de värsta fallen snickras förslagen ihop på partikanslier med för lite koppling till örebroarna. På vems uppdrag prioriterar vi och sätter i gång nya saker?

 

Några exempel. Kommunens förmånscyklar med elbatterier kanske är inte är klimat- eller miljömässigt försvarbart när elbatterierna är livsfarliga. Earth Hour, som innebar att vi släckte ner alla lampor i kommunen under en timma. Enligt elbranschen förlorade vi mer energi än vi vann när vi tände upp allt igen. Ett exempel jag snappade upp i Rådhusets korridor idag; Rotavdraget, ett bra förslag i grunden, men om vi beslutar om sämre tillämpning så kan det leda till att vackra gamla fönster inte blir renoverade utan istället byts ut för att det ska vara möjligt att göra rot-avdraget. Den utomordentligt viktiga digitaliseringen som pågår överallt. Frågan är, digitaliserar vi på rätt ställe?

 

Varför blir det så här? Vi politiker lånar varenda krona från örebroarna för kommunens service och välfärd. Men hur seriöst ser vi på behovet av utredning och konsekvensanalyserna innan” spaden sätt i backen”? Jag tycker vi politiker ofta är slarviga. Är det verkligen fort och framåt som örebroarna värdesätter högst?

 

Jag var nyligen på besök i Koldings kommun (Danmark) och fick flera goda förslag på hur de betonar vikten av att sätta sig in i medborgarnas situation, ”gå i deras skor” innan förslag läggs och beslut tas. Där kommer fler beslut utifrån medborgarnas behov och iscensatts tillsammans med dem. De tänker mer utanför boxen och har enklare regelverk för att följa med i utvecklingen. Örebro kommun borde se över regelverken och ta bort allt onödigt. Kan andra kan vi!

 

Jag tycker den ofta förekommande europeiska modellen med färre politiker, mer samarbete och gemensamma beslut från alla representanter i det lokala parlamentet är tilltalande. Majoritet eller opposition existerar knappt. Du blir vald för din politik och får din röst i varje beslut.

 

Något annat som heller inte existerar i närmelsevis samma mängd är käbblet på sociala medier. Här i Sverige flödar konflikt och faktaförfalskning i nästan samma omfattning som i USA. Jag skulle gärna göra en överenskommelse med alla partier i Örebro att lägga ner smutskastningen på nätet, så vi i stället kan fokusera på mer samarbete och tillgodose örebroarnas behov på bästa sätt.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se