Rapporter om avvikelser inom LSS

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Hur påverkar besparingarna servicemottagarna inom Grupp- och serviceboendena? Arbetet inom LSS området ska bedrivas med god kvalitet. Det bästa verktyget är att uppmärksamma avvikelser inom verksamheterna.

Resultat från ett forskningsprojekt visar att viktig information ofta saknas. Analyser och åtgärder stannar ofta på en lokal nivå och det försvårar möjligheten att systematiskt följa upp effekterna av de åtgärder som vidtas. Detta leder till att man fokuserar på att undvika att göra fel, snarare än att göra rätt i så stor utsträckning som möjligt.

För att få en så bra miljö för servicemottagarna som möjligt bör organisationen utveckla arbetssätt som fokuserar på att göra så mycket som möjligt rätt. Både i det förutsägbara som i oförutsägbara sammanhang. Finns det möjlighet för Örebro kommuns medarbetare att arbeta på detta sätt med de besparingar som fortfarande sker inom grupp- och serviceboendena? För att undvika detta måste personalen få tid till kommunikation, utforma stöd och bemötande samt anpassa miljön liksom psykisk eller fysisk ohälsa.

Liberalerna anser att de besparingar som sker inom grupp- och serviceboendena måste stoppas för att ge personalen en dräglig arbetsmiljö så att de i sin tur kan ge servicemottagarna det bästa stödet.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden
Ambassadör för Funktionella liberaler