RÄTT HJÄLPMEDEL GER INDIVIDEN MÖJLIGHETER TILL ATT LEVA ETT BÄTTRE LIV

Anders Karlsson

För en stor grupp människor så är rätt hjälpmedel avgörande för möjligheten att leva ett så bra liv som är möjligt utifrån dennes förutsättningar. Idag kan det vara avgörande i vilken del av landet du är bosatt i som avgör vilka hjälpmedel som förskrivs.

“Mollii-dressen” är ett hjälpmedel som gett mig en helt ny dimension av livskvalitet, Vardagliga sysslor får ett annat flyt. Inflammationshämmande mediciner kan minskas till det minimala och mitt psykisk mående är så mycket bättre på grund av denna.

Vi som lever med funktionsnedsättningar är ofta i behov av hjälpmedel för att kunna leva ett normalt svenssonliv, som att kunna vara en aktiv förälder med barnen eller för att kunna existera i det basala, vardagliga livet.

Välviljan och fondmedel ska inte vara avgörande för att vi ska få de hjälpmedel som förbättrar möjligheten till ett gott liv.

Kostnaderna för samhället kommer senare att betala sig själv. Det blir minskade kostnader för läkemedel när man kan ha ett rörligare och friskare liv. Dessutom minskar den  psykiska ohälsan. Sist men inte minst får individen ett liv med god hälsa och kvalitet.

Anders Karlsson
Funktionella Liberaler i Örebro
Ledamot Funktionsstödsnämnden