S, KD och C gör miljonbesparing på biblioteket

Bibliotek

I kulturnämndens budget 2019 som beslutas 11 mars ingår en stor besparing på biblioteket i Örebro. Det mest anmärkningsvärda är att Stadsbiblioteket slutar ha öppet på söndagar och Hagabiblioteket på lördagar.

– Detta står i direkt strid till första meningen i kommunens biblioteksplan där det står att kärnan i bibliotekets verksamhet skall vara tillgänglighet. Att då stänga två bibliotek på helgdagar är direkt i strid med den. Man hänvisar till att besöksantalet inte är så stort. Det borde biblioteket se som en utmaning och vidta de åtgärder som behövs för att åter uppmärksamma medborgarna på möjligheten. Inte minst finna vägar att stimulera barnfamiljerna att ta vara på bibliotekens erbjudande, säger Börje Ström Liberalerna, 2.e vice ordförande Kulturnämnden, och fortsätter:

– Utöver helgstängningen dras en hel bibliotekstjänst in och biblioteket får nöja sig med en halvtids bibliotekschef.  Sammantaget är detta en olycklig utveckling. Biblioteket är vår enda lagstadgade kultur och bildningsverksamhet. Böcker öppnar nya världar för människor och är grunden för bildning, påverkar barn och ungas möjlighet till goda skolresultat och utgör en fysisk mötesplats som samtidigt är en neutral frizon. Därför måste vi värna dess status.

– Vi liberaler motsätter oss besparingen och avsätter 1,1 miljoner för att upphäva den. I summan ingår också extra pengar till biblioteksmedia i stad och på landsbygd.

– Idag den 7 mars överlämnas den nationella biblioteksutredningen till kulturminister Amanda Lind.  Kungliga bibliotekets nationella samordnare Erik Fichtelius avslutar sin presentation av utredningen ”Demokratins skattkammare” så här:

”Biblioteken är samhällets öppna rum. De tillhör folket. Biblioteken med sina bibliotekarier och annan personal ger den enskilde kraft och möjlighet att fungera i samhället. Här finns både den önskade och oväntade, den bekväma och obekväma kunskapen. Detta är värt att både försvara och utveckla.”

För mer information kontakta:
Börje Ström Liberalerna Örebro
2:e vice ordförande Kulturnämnden
Tel: 0765-812276
E-post: borje.strom@orebro.se