S, M och C fortsätter att spara på skola och välfärd, Liberalerna vägrar!

S, M och C fortsätter att spara på skola och välfärd, Liberalerna vägrar!

Örebro måndag 16 oktober 2023
Pressmeddelande

S, M och C fortsätter att spara på skola och välfärd, Liberalerna vägrar!

Liberalerna lade sina prioriteringar i juni med stora skillnader mot de styrande som igen gick fram med besparingar på förskola och skola samt välfärden. Liberalerna anser att välfärden ska värnas så länge som det finns andra besparingar att göra. 

"Så länge det finns gott om ej livsnödvändiga projekt sparar inte Liberalerna på skola och välfärd!”
Karolina Wallström (L) Kommunalråd


– Det finns fortfarande en övertalighet på medarbetare inom administration, främst centralförvaltning. Styrkedja och organisation är överdimensionerad. Dessutom försvinner miljoner på att vi inte har 100% koll på upphandling, projekt och samordning mellan våra verksamheter, säger Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd och 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen och fortsätter:


– Nu föreslår Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet fortsatta besparingarna genom att det 50 miljoner kronor stora besparingsdirektiv som de styrande lade odefinierade i juni till kommundirektören ska läggas ut på förskola, skola, omsorg och de med mest utmaningar i vårt samhälle. Det blev bara en liten fördröjning.


Förskola och skola ska fredas och utvecklas!

– Vi accepterar inga neddragningar på en redan hårt ansatt förskola och skola. Tvärtom så tillför vi resurser. I våra satsningar ingår att Örebro kommun ska följa det maxtak skolverkets rekommenderar inom förskolan. Även likvärdig skolskjuts och skoltransport ska införas så elever rättvist kan komma till den skola de valt.
– Genom att skydda förskola, skola och välfärd från de nya neddragningar S, M och C vill göra så utökas istället skillnaderna mellan hur mycket Liberalerna satsar på välfärden mot vad de styrande gör.


Ny satsning från styrande men det dubblar Liberalerna!

– Under både år 2023 och 2024 ges det resurser till civilsamhället genom att öka anslaget till Stadsmissionens Porten, Liberalerna nöjer sig med 700 000 som extra stöd 2023 när mer än halva året gått. Men vi vill ge Porten ännu bättre förutsättningar att se vad de kan göra för de hemlösa och utsatta under år 2024 och ökar därför deras bidrag till 1,4 miljoner så de kan utöka öppettiderna. 


– Liberalerna har i sikte för år 2025 att försöka bredda uppdraget ytterligare till civilsamhället för att fullfölja vår ”tak-över-huvudet-garanti". Vi vill att Örebro kommun återigen öppnar upp för civilsamhället att ta delar av härbärgesplatserna. Vi tror att deras kompetens och kontakt med denna målgrupp skulle öka beläggningen på sovplatserna. Ingen ska behöva sova ute i Liberalernas Örebro!


Narkotika är ett riktigt stort samhällshot

– År 2024 startas ett Narkotikateam arbete i samarbete med polisen för att bekämpa giftet som sprider sig och förstör både trygghet och allas framtidsutsikter. Liberalerna är positiva till inrättandet av ett narkotikateam i Örebro kommun.


Stor volymändring

– Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gör ett prognostiserat överskott på 81 miljoner kronor på grund av minskat behov av försörjningsbidrag. Glädjande att färre behöver stöd. Likt de styrande som flyttar 31 miljoner kronor överför vi 40 miljoner till satsningar inom välfärden då vi anser att utrymmet är större.

 

FAKTARUTA

Exempel på utökade ramar för välfärden för 2024 i jämförelse till de styrandes ramar:

  • Grundskola juni 2023 satsade Liberalerna dryga 40 miljoner mer,  nu i oktober utökar vi skillnaden till 45 miljoner
  • Förskolan juni 2023 satsade Liberalerna dryga 25 miljoner mer,  nu i oktober utökar vi skillnaden till 27 miljoner
  • Socialnämnden juni 2023 satsade Liberalerna dryga 9 miljoner mer,  nu i oktober utökar vi skillnaden till 11 miljoner
  • Vård och omsorg juni 2023 satsade Liberaler nära 18 miljoner mer,  nu i oktober utökar vi skillnaden till 20 miljoner 
  • Kultur och Fritid juni 2023 satsade Liberalerna dryga 1 miljon mer,  nu i oktober utökar vi skillnaden till 2 miljoner
 
För mer information kontakta

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se