Satsar vi på barnen i Örebro kommun och har vi gjort det på länge?

Karolina Wallström och Mats-Olof Liljegren

Nu i riktiga kristider så är det populärt att prata om förebyggande insatser. Alla politiker står längst fram som samhällets finaste godhetsknarkare och i nästa stund så är man på nätet och kastar skit på andra. Vad åstadkommer vi med detta? Att utmåla andra som värstingar för att själv framstå som godast?

 

Efter denna reflektion om politikers tävlan att i media framstå som handlingskraftiga och goda så går vi över till det viktigaste vi har, både för framtiden men också just nu, barnen!

 

Det är inte första gången vi i Liberalerna skriver om att barn och unga är nyckeln till framtiden, för det har vi tyckt länge. Vi har visat det genom att i Liberalernas budgetar för Örebro kommun prioritera mycket högre ramar för förskola och skola men också genom konkreta förslag. Det innebär att vi omprioriterat mycket annat viktigt för de viktigaste.

 

Just nu ser vi att de yngre barnen minskar i antal i Örebro kommun. Tidigare prognoser som Socialdemokraterna med olika samarbetspartier baserat stadens utveckling på stämmer inte. Det syns redan att det är färre barn i förskolan och F-3 klasserna i skolan. Direkt så börjar ansvariga politiker från S, M och C att titta på hur kommunen kan avyttra lokaler för att lösgöra resurser. Detta i ett läge när barngrupper och klassgrupper länge varit för stora. Vi i Örebro kommun ligger över rekommenderade barngruppsstorlekar i förskolorna till exempel.  

 

Tillbaka till godhetsknarkarna, och vi tänker främst på de som har makten just nu i Örebro kommun att göra något bra och förebyggande för framtiden. Är det inte läge just nu när de yngre barnen minskar i antal och lokaler finns, att minska antalet barn i grupperna? Det tycker Liberalerna. Vi lade förslaget om mindre barngrupper och färre elever i klasserna redan för flera år sedan eftersom vi sett att barnens behov av en trygg och lugn start i livet spelar roll. Det har även forskningen gett oss rätt i.

 

Förebyggande arbete startar i att tidigt satsa på barnen. Satsa på att ge dem stöd och rätt undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. Det är omöjligt att göra det i grupper över 12 barn med 1 till 3-åringar i förskolan eller i en förskoleklass med 25 till 30 elever. Ingen lärare, inte heller flera lärare i samma klassrum kan skapa rätt förutsättningar i en stor grupp.

 

De som styr i Örebro kommun, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, har lagt besparingar både för innevarande och nästa år på både förskola och skola. Är det inte dags att göra verkstad av alla fina ord och på allvar göra det som både lärare skolledare, Skolverket, forskare och facket säger? Sluta spara på barnen.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden