Skolan i Örebro behöver en hederlig debatt

Mats-Olof Liljegren (L) Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Det är bra att ansvariga skolpolitiker från de styrande partier bemöter den kritik de får av exempelvis oss i Liberalerna. Det som förvånar mig i deras svar på mina artiklar är att de inte håller sig till sanningen. Självklart lägger Liberalerna, och även de andra oppositionspartierna egna budgetförslag i grundskolenämnden. Det är svårt att förstå att de osant hävdar att vi inte yrkat på konkreta satsningar. Vad vinner de på det?

Skolan behöver debatteras då den enligt mig är underfinansierad efter många år av neddragningar, och mer är att vänta. Nästa år ska ytterligare 9,8 miljoner kronor och ett avdrag för färre elever om 12,8 miljoner kronor bort från grundskolorna. Det är verkligheten om Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiets budget antas den 13 juni.

Enligt oss i Liberalerna sker detta genom att vi tillför resurser, kunskap och kompetens, inte tar bort.

Liberalerna för en annan politik där vi värnar skolan och undantar den från neddragningar och där vi, tvärtemot deras politik, tillför resurser till skolan. Så länge skolan är ett kommunalt uppdrag är det vi lokalpolitiker som har ansvar över resursfördelningen.

Jag välkomnar en öppen debatt om hur skolan i Örebro kommun ska utvecklas till att bli den bästa tänkbara. Där varje elev får det stöd den har rätt till och där fler når gymnasiebehörighet. Enligt oss i Liberalerna sker detta genom att vi tillför resurser, kunskap och kompetens, inte tar bort.

Jag vill också passa på att tipsa Jimmy Nordengren (C), Jonas Håård (S) och Emelie Jaxell (M) om den demonstration lärare gör mot nedskärningarna i Örebro kommun. Den hålls den 31 maj på Olof Palmes Torg i Örebro. Det vore fint om fler lokalpolitiker lägger örat mot marken och lyssnar till professionen. Jag är säker på att lärarna har många pusselbitar till vad som behövs för att vända trenden. Hänger ni på?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun 

Talesperson i skolfrågor, 2:e vice ordförande Grundskolenämnden