Skolan i Örebro kommun måste bli bättre!

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun

Nästintill var fjärde avgångselev från Örebro kommuns grundskolor har inte betyg för att kunna komma in på gymnasiet. Det är katastrof. Stämpeln som misslyckad kan vara jobbig att bli av med och resan mot framtiden är så mycket svårare nu. Arbetsmarknaden för den som inte har gått gymnasiet är inte stor. Att bli kriminell och tjäna pengar den vägen kan komma att locka en del av dessa ungdomar. Det kommer förutom det personliga misslyckandet också kosta samhället enorma summor.

 

Jag är upprörd över att skolan fungerar så dåligt i Örebro kommun, faktiskt en bra bit sämre är riksgenomsnittet i Sverige. Skolan är den viktigaste pusselbiten i varje människas liv och vi måste vända trenden. Faktum är att avgångsbetygen blivit sämre under de senaste Socialdemokratiskt ledda mandatperioderna. Varför ska örebroarna ge dem stöd till ytterligare tid vid makten? Det är flera tusen ungdomar som de låtit misslyckas.

 

Liberalerna har vänt dåliga skolresultat i andra kommuner. Vi vill göra det även i Örebro. Medicinen är känd men det krävs ett ledarskap och vilja att genomdriva de förändringar som är nödvändiga. Vi kommer sätta högsta fart efter valet när vi tar hand om skolan i Örebro kommun, om vi får mandat att göra det.

 

Vi kommer ändra skolans fokus till att handla om kunskap. Vi kommer låta lärare få vara lärare och ta in andra yrkesgrupper så läraren kan fokusera på undervisningen. Andelen legitimerade lärare ska upp. På några av kommunens skolor saknar hälften av lärarkåren legitimation i de ämnen de undervisar i - katastrof!

 

Ett tydligt ledarskap behövs i alla led. Politiker som kan prioritera resurserna dit de behövs som bäst, rektorer som har befogenhet och resurser att göra jobbet, lärare som med gott stöd i ryggen kan satsa fullt ut på undervisningen men också elever som förstår och tar ansvar för sitt eget lärande mer och mer ju äldre de blir.

 

Vår satsning på skolan startar redan i förskolan. Med mindre grupper ger vi förskollärare och barnskötare större möjligheter att se och möta varje barn. Stöd ska sättas in tidigt. Det är ingen kostnad att satsa på barnen redan i förskoleåldern. Nej tvärtom, det är en investering som ger lägre kostnader framöver.

 

Liberalerna vill och kan vända skolresultaten även i Örebro kommun. Vårt mål är att ingen ska lämna vare sig grundskola eller gymnasium utan betyg. Utopiskt? Kanske, men vi måste sträva dit och vi måste börja redan i förskolan. Varje elev är en unik individ som har rätt till stöd och möjlighet att lyckas. För sin egen skull men också för allas vår skull.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Skolpolitisk talesperson