Skolor ska ha larm och kunnas låsas centralt av rektor

Mats-Olof Liljegren och Kommunalråd Karolina Wallström

Svar till Anders Enström, lärare, som skrev i NA 19 april: Lärarna måste få verktyg så att de kan agera i nödsituationer

Tack Anders för att du lyfter en jätteviktig fråga som också bekymrar Liberalerna. Du har så rätt att det inte gjorts tillräckligt för att skydda våra barn och unga men också skolpersonalen från hot och våld i skolan. Trots att det hänt skolattentat i Sverige så har inte alla skolor eller skolpersonal det som behövs och det är oroande för oss. Det finns krisplaner men tyvärr finns det inte teknik på alla skolor som skulle kunna göra skillnad på liv, skada eller till och med död. Efterklokhet är lika sent som ovälkommet. Det är dags att göra något nu!

Liberalerna vill att det görs en inventering och utredning för alla Örebro kommuns skolor för att se vad som behövs. Vi vet redan idag att inte alla skolor i Örebro kommun har något slags larm eller centrallås så att rektor snabbt kan stänga sin skola. Vid ett hot eller attentat måste alla nås, och som Anders skriver har inte lärare en tjänstetelefon. Kostnaden kan vara för stor, men kanske finns det annan utrustning och teknik som kan användas för att sända ut larm och, om det går, kortare information. En enklare teknisk apparat som den gamla tidens "sökare" som på något sätt kan sända ut fara och kortare info. Vi i Liberalerna sitter inte på de tekniska lösningarna och hur man ska göra, men vi vet vad vi vill.

Finns det på allvar en viktigare investering än att skydda våra barn och unga när de är i skolan? Kommunen är huvudman för skolan och under skoltid är det vi som har ansvaret. Vi tror att det inte bara är vårdnadshavare som vill känna sig trygga med att vi tar ansvaret fullt ut för deras skyddslingar utan att alla örebroare gemensamt vill investera i våra barn och vår framtid.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden