Skriva sig till lärande, STL

Mats-Olof Liljegren (L) Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Har du hört de krafsande ljuden från källaren? Vem är det som är så elak och vad är det som blandas i kemisalen?

Ja, de och många fler frågor håller på att få sina svar i klass fyra på Brunnsskolan där läraren Emma Carlström skickligt leder lektionen i svenska. Idag arbetar eleverna på en bok som ska bli nio kapitel lång då den så småningom blir klar.

Anledningen till mitt besök på skolan idag beror på Emma och hennes inbjudan till oss i Grundskolenämnden att komma på besök och lära oss mer om hur datorer kan användas i undervisningen och speciellt STL, skriva sig till lärande*. Jag är glad att jag tackade ja för jag fick uppleva en väldigt bra och spännande lektion.

 

Mats-Olof Liljegren i klassrummet

 

Eleverna arbetade målmedvetet med uppgiften och det var tyst och lugnt i salen trots att klassen består av 26 elever. Varje elev kunde arbeta på sin nivå då det dels fanns väldigt tydliga instruktioner och att de jobbade i sin egen dator.

Jag såg elever sitta med händerna uppe för att be om hjälp men Emma var snart på plats och ingen behövde vänta speciellt länge. Om någon behövde en paus var det ok att gå på toa eller dricka vatten eller bara sträcka på sig lite i korridoren. Men det var få av eleverna som gjorde något av detta. Jag tror de flesta var uppfyllda av att skriva den där spännande berättelsen om monstret i skolans källare.

Efter en stund läste Emma högt några av barnens påbörjade berättelser för hela klassen. Det var väldigt roligt att höra om vad de hittat på och det blev en bra injektion för alla att jobba vidare med sina texter.

 

Skriva sig till lärande, STL

 

När lektionen skulle avslutas lästes ytterligare några texter upp och jag blev imponerad. Så många spännande historier på gång.

Eleverna hade också som en del av uppgiften att läsa varandras berättelser och ge respons. Det hade ett antal frågeställningar som på ett positivt sätt lyfte upp vad den skrivande hade skrivit om. Det märktes att eleverna var vana vid arbetssättet och jag upplevde det som att alla lärde sig något.

Som skolpolitiker i Örebro kommun blir jag glad när jag ser hur initierade lärare använder rätt verktyg för inlärning vid rätt tillfälle. Att vi inom Liberalerna pratar om att små barn behöver mindre tid med läsplattor i förskolan ska inte förväxlas med att digitala verktyg helt ska bort. Såklart har alla verktyg, vare sig de är digitala eller analoga sin plats.

Stort tack till klassen som tog emot mig så fint och till läraren Emma Carlström som bjöd in. Hoppas fler politiker säger ja till hennes inbjudan.

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden*STL är en pedagogisk modell som använder digital teknik som ett verktyg för att förbättra undervisning och lärande, med betoning på skrivande och samarbete mellan elever. Modellen har visat sig ge goda resultat och kräver ett aktivt och långsiktigt engagemang från alla nivåer i utbildningssystemet.