Skuldbergen växer och Socialdemokratiskt styrda Örebro kommun misslyckas att prioritera.

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun

I en nyutkommen rapport uppskattar man att det i svenska kommuner finns rörledningar som skulle räcka fem varv runt jorden. Med en teknisk livslängd om 50–100 år betyder det att 200–400 mil av ledningsnätet borde läggas om varje år.

 

Ett annat akut område är elnäten. Om elproduktionen skall fungera över tid måste energisystemen fördubblas om man ska nå de mål som satts.

 

Stora delar av den befintliga kraftproduktionen har nått sin tekniska livslängd. Vindkraftens utveckling har varit positiv som ett nytt energislag men har en högre underhållstakt än den befintliga vatten och kärnkraften. Det olyckliga i sambandet är att hela energisystemet har ett samtidigt renoverings/underhållsbehov.

 

Underhållsskulden skenar och Örebro kommun måste ta sikte på detta, inte förneka det. I mitt kommunala perspektiv för Örebro kommun har styrande politiker inte beaktat underhållet i vart fal de senaste 15 åren. Jag menar att man har teflonpanna i denna fråga då fortsatta nyinvesteringar görs utan en tanke på kostnaden för underhållet.  Dessutom har Socialdemokraterna olyckligt gjort Örebro kommun till en egen vindkraftsproducent. Högriskprojekt med klen nytta för både miljö och medborgare.

 

De små tendenser till förbättring i att ta fram underhållsplaner gör liten nytta då budgeten inte räcker för densamma. Det blir en papperstiger, ett politiskt dokument, för att stävja oppositionen. Allt kommer inte kunna göras i rätt tid och inte samtidigt. Vad ska vi välja? Kommer vi behöva bygga system för elransonering?

 

Jag menar att det finns begränsade utrymmen för nyinvesteringar framgent från kommunens sida. Fokus måste vändas till att underhålla och renovera det vi har innan vi bygger nytt. Vi måste komma till en basnivå som våra medborgare kan förväntas sig. 

 

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Kandidat till Örebro kommunfullmäktige