Snabbare bussar eller buss till fler örebroare?

Bild från Länstrafikens hemsida

Det är frågan som vi i Liberalerna tycker de styrande skulle fråga sig själva och för den delen också örebroarna. Vi liberaler har pratat med många örebroare de sista veckorna och förutom några enstaka politiker och tjänstemän så är svaret entydigt, de vill hellre ha ett välutbyggt bussnät över hela Örebro, och då menar vi HELA Örebro kommun. Det verkar som de styrande glömt att vi också har en landsbygd där det bor över 40 000 örebroare. De behöver också komma till jobbet, till skolan, till nöjen, till vänner och till affärer.
 
Har S, C och KD helt glömt att deras ombyggnationer gjort det svårare för örebroarna att ta sig fram? De styrande har i åratal smalnat av gator och dragit in busslinjer och nu vill de bygga ett snabbspår på ett ställe, mellan två områden i Örebro. Där kommer bussar susa snabbt förbi medan det i övriga delar saknas bra bussförbindelser. Är detta klokt? Är detta örebroarnas vilja? Liberalerna anser att denna satsning inte är anpassad till en stad av örebros storlek eller till hur Örebro är byggt.

Vi ser en mycket större nytta för alla medborgare genom att fokusera på den befintliga kollektivtrafiken. Vi ska utveckla det vi redan har och förstärka värdet av det befintliga kollektiva resandet.

Vi har tidigare utryckt vår oro över kostnadsutvecklingen i Örebro kommun och vi vill ta ansvar över att vi ska investera klokt. BRT är inte en klok investering. Dels vilar den ekonomiska prognosen över investeringen på att vi får stadsmiljöpengar från regeringen, vi vet att det är högst osäkert hur dessa finansieringar över tid kommer vara. Beslutet bygger på mycket vaga grunder, både ekonomiska samt utförandemässiga. Huvudrapporten som gjordes 2016 kan man ifrågasätta gällande datan. Vi menar att man fattar ett beslut som inte är tillräckligt genomlyst. Vi menar även att man fått de svar man beställt från politiken för att passa beslutet.

2016 sade man att detta kan kosta mellan 530-730 miljoner. Låt oss säga att investeringen stannar på 730 miljoner. Är det rimligt att varje ny resenär ska kosta 730000kr? Detta belopp redovisar Per Åke Ek, tidigare kollektivtrafikansvarig tjänsteman i Örebro kommun i en tidigare artikel i NA. Betänk också att den befintliga kollektivtrafiken har skalats ner och att biljettpriser höjts vilket motverkar det totala antalet resande.

Vi ser framför oss att med en växande stad skall infrastrukturen växa med och inte emot. Inte förtätas i innerstaden där en skevhet i prioriteten av olika trafikslag missgynnar stadens tillväxt. Vi menar att stadens skall ses ur ett större perspektiv.

BRT kommer inte lösa behovet av ökat kollektivt resande. Det kan vara en del men har vi  i dag en befintlig icke fungerande kollektivtrafik som dessutom inte är attraktiv så måste vi fokusera på det. Med effektiviseringar av dagens kollektivtrafik klarar vi det kollektiva resandet i Örebro kommun under överskådlig tid.

Till exempel så har kommunen investerat teknik i samtliga trafiksignal-korsningar, ett så kallat Smart-Prio-system. Detta system fungerar så att buss/ambulans/polis/brandkår kan via fordonet på begäran få prioritet i korsningar. Problemet här är att Regionen trots att man varit involverad i upphandling inte investerat i den teknik bussarna behöver för att kunna nyttja detta.

Sticker man in handen i getingboet så kommer man bli stucken. Vi ser nu att den styrande minoriteten blir stucken. Medborgarna är starkt kritiska till denna investering när man samtidigt gör kraftiga neddragningar inom skola, vård och omsorg.

Vi politiker är till för medborgarna! Gör om och gör rätt!

Liberalerna vill öka attraktiviteten på befintlig kollektivtrafik. Vi vill öka turtätheten i Örebro kommun, säkra befintliga och utöka antalet hållplatser, sänka biljettpriset samt öka effektiviteten både organisatoriskt och trafikmässigt.

Karolina Wallström (L), kommunalråd i opposition
Patrik Jämtvall (L) 2:e vice ordf. Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun
Anna Ågerfalk (L) regionråd i opposition
Fredrik Askhem (L) Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län