SOCIALDEMOKRATERNA INVESTERAR UTAN TANKE OCH UTAN ANSVAR

I Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar vi för de hårda frågorna. Många frågor berör direkt medborgarna i deras omedelbara vardag. Resurser måste fördelas klokt utifrån alla aspketer.

Tidigare beslutade investeringar sedan många år tillbaka av S, KD och C, men även kommande har inte täckning för den driftskostnad som blir en följd av investeringen.

VI KAN INTE FORTSÄTTA SÅ SOM VI GÖR I DAG MED MINORITETEN I STYRE.

Ansvar tas inte och man förstår inte hur saker hänger ihop. Jag menar att ett stort ointresse finns för att vara effektiv i styrning, ledning, uppföljning i alla projekten som skapas.

Stadsrevisionen ger sitt svar angående ovan i dag på kommunfullmäktige. Det är skrämmande läsning. Revisionen ger det politiska styret, presidiet där jag själv sitter, skarp kritik i att så som jag tolkar det. Väldigt lite fungerar.

Jag undrar hur mår tjänstemännen? Gång efter annan ser vi dessa utmaningar och yttrar detta i Örebro kommuns riksdag, kommunfullmäktige.

Hur hanterar vi stadsrevisionens rapport? Detta bör vara ett arbetsdokument för oss politiker att göra om och göra rätt.

Vi har kris på fler fronter och samtidigt, jag är djupt oroad.

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro 
2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad
Tel: 070-669 98 94
E-post: patrik.jamtvall@orebro.se