Socialdemokraterna lägger ner Ölmbrogården

Örebro onsdag 15 mars 2023
Pressmeddelande

Socialdemokraterna lägger ner vård– och omsorgsboende på landsbygden

Majoriteten, S, M och C, har valt att utreda Ölmbrogårdens framtid. Ett vård– och omsorgsboende som ligger ute på landsbygden, långt ifrån storstadens stress.

– Att få fram fakta och utifrån det sedan värdera för och nackdelar kan vara klokt. Men det kan tyckas lite märkligt att göra det i en tid där vi har ett behov av korttidsplatser och vård- och omsorgsplatser. Till det ska vi tillägga att detta är ett av de få vård och omsorgsboende utanför Örebro stad. Ärendet har inte diskuterats i nämnden och det är anmärkningsvärt! Är det ett ministerstyre som håller på att växa fram? säger Johanna Reimfelt (L), talesperson i sociala välfärdsfrågor, ledamot i kommunfullmäktige samt 2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

– Utreda och bedriva verksamhet som är ekonomiskt försvarbart är självklart bra. Men det är viktigt att kortsiktiga ekonomiska vinningar inte får gå före långsiktiga behov av äldreomsorg. Utgångspunkten ska vara kvalitet i äldreomsorgen inte den ekonomiska kortsiktiga ramen. Hur de boende och medarbetarna ser på situationen måste inkluderas i utredningen. Det är också viktigt att vi som kommun kan erbjuda en variation av vård– och omsorgsboenden där det också finns möjlighet att kunna välja att bo i landsbygd, avslutar Johanna Reimfelt.
 

För mer information kontakta:

Johanna Reimfelt (L) Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige 
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

E-post: johanna.reimfelt@orebro.se    
Tel: 070-744 40 70