Socialdemokraterna leker med örebroarna för att behålla makten

Johanna Reimfelt, Karolina Wallström, Patrik Jämtvall

Finns inget parti idag som har ett sådant fult maktspel som Socialdemokraterna. Vid varje val lovas det guld och gröna skogar, för att sedan under mandatperioderna skära ner på allt inom skolan och äldreomsorgen. Sedan kommer de tillbaka lagom till nästa val och lovar att satsa på allt som de själva har struntat i eller nedmonterat.

Den senaste frågan är Flextrafiken som Socialdemokraterna tog bort utan att blinka samtidigt som de har lagt ner andra busslinjer för att finansiera och bygga prestigeprojekt. Socialdemokraterna lovar nu att återinföra Flextrafiken, men först ska de ha en dialog med de äldre. Detta också en vanlig strategi att lägga förslag i utredningsträsket där frågor som väl hamnat där sällan syns till igen. Om de verkligen brydde sig om de äldre och funktionsnedsatta hade de aldrig tagit bort Flextrafiken eller minskat på antalet linjer i stan.

Liberalernas kommunalråd Karolina Wallström har detta att säga om de nya beskeden:

“När vi försvarade Flextrafiken sades det var en regionfråga för att slippa försvara beslutet. Nu när de tappar de äldre så är det plötsligt deras kommunfråga. Ska de starta upp något de nyss lagt ner? Köpa nya bussar? Erkänner de att de gjort fel? Kanske man ska lyssna både till opposition och opinionen innan. Avancerat och ytligt valfläsk kallar man detta!”

Johanna Reimfelt som är Liberalernas representant i Social välfärd instämmer i den hårda kritiken:

“Socialdemokraterna drev igenom en avveckling av flextrafiken, ett minst sagt korkat beslut. Sen fortsätter dumheterna med att äldre inte ska få vara med och skapa framtidens kollektivtrafik. Nu precis innan valet kommer ett luddigt förslag om att Flextrafiken i någon form kanske eventuellt ska komma tillbaka, går det att vara mer otydlig.

Det är för mig inte trovärdig. Du kan inte ena dagen avveckla för att nästa dag börja prata om att starta upp igen, det är inte seriöst. Vi från Liberalerna har från dag ett påpekat vikten av att behålla flextrafiken och även utveckla den. Liberalerna har fokus på att löser samhällsutmaningar på ett seriöst sett inte kasta fram ett icke genomarbetat förslag i sista minuten när rädslan för att tappa äldre röster är påtagligt”

Patrik Jämtvall för Liberalernas i Samhällsbyggnad är även han kritisk till Socialdemokraternas metoder:

 “Vi liberaler reagerade kraftfullt när hotet om att Flextrafiken var på agendan för nedläggning, vi fick till och med en minoritetsåterremiss i ärendet i Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna styr både i region och kommun men verkar ha en betongmur mellan sig som är tjockare och högre än den före detta berlinmuren.

Man tar sig för pannan för nu när man helt plötsligt möter motstånd i att man segregerar äldre i vår fina stad Örebro så får S panik. Man ger nu utspel om att man ska återinföra Flextrafiken, det är ju bra men jag ger inte ett uns av tro på att detta kommer ske.

Socialdemokraterna uppträder förvirrat och plakatpolitiken lyser med sin närvaro. Det som nu är intressant i och med att Flextrafiken är en regional fråga är att Kommunalrådet John Johansson säger sig vilja satsa på detta, då måste du skatteväxla tillbaka pengar till kommunen och ta över ansvaret.

Ni har klantat till det, stå för det och säg att vi tänkte fel, gör en groda så kanske ni kan återupprätta något typ av förtroende.”