Socialliberalism, en positiv frihetsdefinition

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

Bästa örebroare, uppdragsgivare och väljare. Jag skriver till er som Liberalernas företrädare i Örebro. Jag skriver inte om andras politik, inte vad andra gör fel, utan om vår politik, liberalism med vår inriktning: socialliberalism. Jag vill berätta om den politik vi drivit sedan länge och koppla den till vår värdegrund.

 

Socialliberalism, en positiv frihetsdefinition, innebär frihet att uppnå sina egna mål förankrat i marknadsekonomi men också i solidaritet med andra och vilja att skapa ett starkt socialt skyddsnät. Socialliberalism omfamnar olikheter och att alla ska respekteras. Mångfald och olikheter behövs, för det är ju det vi är. Varje individ ska kunna vara i centrum för sina drömmar, självständighet och valfrihet. Jämlikhet och jämställdhet bejakas utan glastak som hindrar oss från att nå så långt vi vill och kan. Vi är normkritiska och exkluderar inte de som inte känner sig hemma i vissa möten och former. Självklart tror vi på alla människors rätt att ha sina åsikter och uttrycka dem. Friheten innebär dock inte att man får göra illa andra. 

 

Under åren har vår politik varit som ovanstående. Jag tror många örebroare följt vår sakpolitiska kamp i artiklar, motioner och utspel. Om inte finns många bevis att söka för att bekräfta mitt påstående. Vi har varit i opposition med små möjligheter att genomföra vår politik, men ingen kan säga att vi inte har drivit liberal politik.

 

Vi har drivit på för berättigat och ökat assistansstöd inom funktionsrättsområdet. Vi har kämpat för kunskap och utbildning rörande HBTQI-frågor. Vi har drivit att kollektivtrafik ska vara tillgänglig för alla. Vi har drivit att våra offentliga rum ska vara trygga genom både bevakning och belysning. Vi har kämpat för en ”tak-över-huvudet-garanti och vi har stått på oss för att årsrika inte ska diskrimineras. Vi har lagt både omprioriteringar och större budgetramar för äldreomsorg och förebyggande socialt arbete. Vi har velat öppna dörren och sänka trösklarna för att människor utsatta för våld i nära relationer ska kunna befrias. Vi anser att civilsamhälle och näringsliv ska vara kommunens likvärdiga samarbetspartners i byggandet av vårt samhälle. De som gör det bäst ska ha uppdraget för högre kvalitet och bättre ekonomi.

 

Och vi är Örebros skolparti. Vi har alltid lagt större budgetram och många sakförslag. Vi har stått i fronten för att alla barn, oavsett utmaningar och förutsättningar ska mötas på ett sätt som både utvecklar och skapar trygghet. Vi vet också att skolan är den enda platsen som möter alla barn eftersom den är obligatorisk. De barn som inte klarar skolan löper risk till utanförskap och kanske kriminalitet. Läraren är den mest avgörande faktorn för eleven. Lärares arbetsvillkor och löner har vi lagt både förslag och resurser till många gånger.

 

Vårt motto är att lyssna på örebroarna efter behov och åsikter. Vi vet vem som är till för vem och vem som betalar det vi politiker gör av med. Örebro kommun behöver modiga, handlingskraftiga politiker som törs driva både kortsiktiga, ibland lite jobbiga, nödvändiga insatser, men också långsiktigt arbete utan omedelbar effekt. 

 

Vill du rösta på Liberalerna får du hela 63 engagerade och kunniga politiker vars ryggrad är socialliberalism. Vår lista toppas av mig, Patrik Jämtvall och Johanna Reimfelt. Jag är stolt över att vara gruppledare för vårt liberala lag. En röst på Liberalerna ger dig mer frihet och egna möjligheter. Vi, Liberalerna prioriterar nyckeln till framtidens viktigaste fråga för oss alla; Skolan.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
1:a kommunfullmäktigelistan Örebro