Stängning av skolor?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Olyckligt att tala om skolstängningar nu (https://www.na.se/2023-07-03/antalet-elever-minskar-kraftig-skolor-behover-stangas). Vi borde istället prata om eleverna och deras möjligheter att nå målen i skolan.

Vi har en kommunal grundskola i Örebro som i mångt och mycket underpresterar. Alldeles för många ungdomar når inte gymnasiebehörighet. Ska man då lägga ner skolor eller satsa på mindre undervisningsgrupper?

Jag menar att det nu är ett utmärkt tillfälle att tänka nytt och göra satsningar på mindre klasser. Ökad lärartäthet vore en oerhört angelägen satsning.

Liberalerna satsar 70 miljoner kronor mer på förskola och skola år 2024  och undantar skolan från alla neddragningar i vår budget för Örebro kommun, (https://liberalerna-orebro.se/liberalernas-budget-orebro-kommun-ar-2024).

Över tusen barn färre på tio år, så lyder prognosen. Kom då ihåg att de styrandes prognoser såg helt annorlunda ut bara för några år sedan. Då skulle Örebro växa med tusentals nya örebroare varje år. Så blev det inte, så prognoser är vad de är. (https://extra.orebro.se/byggorebro/vivaxerduvaxer.4.504c3ec41512975c594675.html)

Att skolor eventuellt behöver stängas beror till viss del på misslyckad bostadspolitik i Örebro. Många barnfamiljer väljer andra kommuner att bo i eftersom det finns för få villatomter att köpa här. (https://www.na.se/2021-08-28/ar-festen-over-for-orebro-allt-fler-flyttar-till-mindre-kommuner-i-lanet) Men det föds också färre barn. Det går lite upp och ned men den långa trenden är att kvinnor föder färre barn helt enkelt.

Om det ska stängas några skolor måste det ske efter goda demokratiska processer. Jag kommer aldrig acceptera ett ölmbrogårds-förfarande där de styrande tog alla med total överraskning och sedan körde över allt och alla. (https://sverigesradio.se/artikel/personal-och-barn-i-protest-idag-vantas-beslut-om-olmbrogardens-framtid)

Det finns gränser för när en skola inte kan fortsätta och jag backar inte för att ta beslut om att stänga den. I ett sådant läge är det viktigt att information kommer ut i god tid så föräldrar hinner med och kan göra aktiva val för sina barn till andra skolor.

Vad gäller etableringar av nya friskolor är vi inte alls eniga om det i grundskolenämnden. Från Liberalernas håll ser vi positivt på alla som vill bidra till bra skolutveckling. Det är örebroarnas barn som är i första rummet för oss, inte vem som är huvudman. Det är också örebroarnas val som ska styra vilka skolor som kommer att finnas. (https://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--anpassad-grundskola/hitta--sok-skola/soka-skola.html)

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden