Stoppa våldet i hemmet

Karolina Wallström (L) Kommunalråd och Tommy Sjöstrand

Vi hör gång på gång om våld i nära relation där barn och kvinnor blir misshandlade och i värsta fall mördade. Vi blir lika berörda som alla andra men i stället för att knyta handen i fickan så tittar vi inom Liberalerna på lösningar. 


 
Det är svårt att komma åt förövarna eftersom detta ofta händer bakom stängda dörrar. Därför måste vi bli bättre på att bland annat göra orosanmälningar mot barn som vi misstänker far illa. För att stärka barnens rättigheter till skydd kompletterades brottsbalken med ett nytt brott, Barnfridsbrott 1 juli 2021 (4 kapitlet 3§ i BrB). Det Innebär att att det är straffbart att låta ett barn bevittna vissa brott. Liberalerna tror att det är ett bra sätta att komma åt de förövare som annars kanske skulle klara sig undan straff och efterföljande åtgärder. 


 
Snabbfakta om barnfridsbrott.
 

  • Det är straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids och sexualbrott, i en nära relation.
  • Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnar våldet.
  • Man räknas som barn upp till 18 års ålder.
  • Straffet blir fängelse i upp till två år.  Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.

 
Hur förskräckligt och hemligt det ofta än är måste vi åskådliggöra att hemmet faktiskt kan vara en brottsplats och använda de verktyg vi har för att få till hela kedjan från brott till straff och vidare till rehabilitering av förövare. Ett av dessa verktyg är brottsplatsundersökning där man kanske kan få fram att detta har hänt tidigare.
 


Vi Liberaler vill att alla ska bli bättre på att samarbeta mer mellan olika myndigheter för tidiga åtgärder och förhoppningsvis en vardag som den såg ut innan denna misshandel började.


 
Vi Liberaler vill att alla ska bli bättre på att ingripa på något sätt. Detta kan vara genom att iakttaga om man känner att man inte vill eller kan ingripa själv, larma polis och andra myndigheter genom att ringa 112 om detta är pågående eller 114 14 om det inte är pågående.

 

Vi Liberaler vill tydligt signalera att orosanmälningar ska göras till Socialtjänsten, även för det ibland lilla eller subtila. Det är aldrig bortkastat att försöka rädda ett barns liv och framtid. Alla verksamheter som möter barn ska ha kompetens och stöd att göra orosanmälningar. För att klara detta måste socialtjänsten få mer resurser till utredningar samt ha rätt kompetens.


 
Vi Liberaler vill att samhället tittar på alla möjligheter för att få stopp på våld i nära relation och då kan det vara ett sätt att arbeta för att mer frekvent döma för brott mot barnfridslagen, brottsplatsundersökningar samt komplettera med ännu en barnkurator och sänka tröskeln till Centrum mot våld i nära relationer. 


 
Vi Liberaler vill att alla barn ska vara i skolan och ha en trygg fritid. Då måste vi få stopp på våldet i hemmet. För vi är säkra på att det finns många barn som inte törs gå till skolan för vad de sett, hört eller varit utsatta för i hemmet.

 

Nu ser vi till att de drabbade barnen och kvinnorna får hjälp och sätter fast förövarna så att hemmet kan vara den trygga plats som det ska vara.


 
Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun
Ersättare Programnämnd Samhällsbyggnad

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd