Utred fortsatta lokalbehov inom grundskolan parlamentariskt!

Lena Hansson och Mats-Olof Liljegren: 
Utred fortsatta lokalbehov inom grundskolan parlamentariskt!

Örebro fredag 2 februari 2024
Pressmeddelande

Förslag lagt i Grundskolenämnden av L och KD:


Utred fortsatta lokalbehov inom grundskolan parlamentariskt!
 

Mats-Olof Liljegren och Lena Hansson från Liberalerna och Kasper Avenbrand, Kristdemokraterna föreslår Grundskolenämnden i ett gemensamt initiativ att det fortsatta arbetet med lokalöversyn vad gäller skollokaler ska ske parlamentarisk och med större insyn för elever, medborgare och medarbetare.


– Vi lade tillsammans ett gemensamt initiativ vid grundskolenämndens möte i onsdags. Detta då vi, och säkert fler oppositionspartier, är missnöjda med hur processen sköttes inför de skolsammanslagningar som gjordes under hösten 2023, säger Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun, 2:e vice ordförande Grundskolenämnden.


– Om nämnden antar vårt förslag innebär det att arbetet kommer bedrivas mer öppet och transparent. Det skulle öka möjligheterna till goda och välgrundade beslut som också når högre acceptans hos medborgarna. Att partierna likvärdigt kan granska och ta ställning till förslagen, men även att komma med inspel tror vi skulle kunna leda till bättre utfall för dem som nämnden är till för: eleverna, fortsätter Mats-Olof Liljegren.


– Den mängd av upprörda, ledsna och arga föräldrar och vårdnadshavare vi i Liberlerna pratade med efter höstens skolsammanslagningar kan undvikas. Genom att bedriva arbetet både parlamentariskt men också med större öppenhet tror vi ökar både förståelse och acceptans för förändringar hos medborgarna, avslutar kommunalråd Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen.

 

Initiativet bifogas


För mer information kontakta
 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Tel: 070-360 19 19 
E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se


Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se