Vad är det ni gör så bra?

Johanna Reimfelt, Karolina Wallström (L) Kommunalråd och Patrik Jämtvall

 

Den 25 juni kan vi i NA läsa om hur stort och tungt ansvar de styrande partierna tar för att Örebro ska vara en stark och bra kommun att leva i. Men egentligen handlar artikeln bara om vilket ansvar de anser sig ta för ekonomin. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lägger nya mindre ramar men inga reformer. Var är ansvaret för urusla skolresultat, barn som inte möts utifrån deras behov eller möjligheten till bra omsorg i hela Örebro kommun?

De styrande gör stora nedskärningar på förskola, skola, stöd och äldreomsorg. Deras förslag till förändringar för att möta framtidens stora kostnadsökningar är att ge välfärden mindre resurser och att skruva på resursfördelningen mellan örebroarnas barn, äldre och de mest utsatta. Vilka är det av dessa som har ett överflöd att ge till någon annan? Är det förskoleklass till trean som ska besparas till förmån för 4:an till 6:an eller är det eleverna i årskurs 7-9 som kämpar sina sista år för att klara grundskolan som ska besparas?

Nej, ni i S, M och C tar inget tungt ansvar för ni gör i stort sett ingenting som förändrar Örebro till en mer välmående och livskraftig kommun. Ni har presenterat och styr nu med den tunnaste budget något styre presterat för Örebro kommun. Ni borde med stort flit satt er ned och förändrat på riktigt. På lång sikt handlar det om att flytta de flesta resurser längst fram mot örebroarna.

Det handlar om att göra nedskärningar på central förvaltning och på administrationen, så att varje medarbetare i kommunen har en mer jämlik och jämnare arbetsbelastning. Det handlar om att veta vilka medarbetare man aldrig ska spara på, så att alla elever klarar skolan, lärarna. Det handlar om att fler händer och hjärtan i omsorg och stöd faktiskt gör skillnad.

När det gäller investeringar inom samhällsbyggnad så säger vi tvärstopp. Men vi säger ja till att underhålla det mest nödvändiga, som bra vägar och beläggning samt fungerande belysning för örebroarnas trygghet.

Örebro kommuns utgifter är större in intäkterna. Då måste justeringar göras. Vi förundras dock över att det är lättare för S, M och C att spara på lärare än på administration och chefer. För nedskärningarna de gör inom skola och omsorg innebär att det är deras medarbetare som ska bli färre.

Liberalerna ser hellre och såg till, tillsammans med alla andra oppositionspartierna på olika sätt i sina budgetar, att värna kärnverksamheterna under nästa år. Vad är det ni i S, M och C gör som är så bra? Hålla för ögonen och öronen för det de flesta andra ser? Inte våga vara ärliga med att er budget innebär minskningar på medarbetare eller att vi måste vända på pyramiden? Nej, ni stoppar huvudet i sanden. Det är örebroarnas barn i skolan, de med omsorgsbehov och de mest utsatta som får betala priset när ni i styret inte gör jobbet.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden