Våldsutsatta måste få trygghet

Toimmy Sjöstrand

Varje dag nås vi av tragiska nyheter rörande våld i nära relation, men mörkertalet är stort. Nio av tio fall rörande våld i nära relation polisanmäls aldrig!

För mig som liberal är det självklart med ett valfritt samhälle men när det gäller våld i nära relation ska det inte finnas något val. Allt våld i nära relationer är oacceptabelt. Det spelar ingen roll om det är man som slår kvinna, kvinna som slår man, man som slår man, kvinna som slår kvinna, barn som far illa eller hedersrelaterat våld. Våld i nära relation får aldrig bli ”mellanmjölk” och det måste till ett tvärstopp

Vad kan vi göra för att komma framåt i dessa komplexa ärenden?

Vi måste få vanliga människor att våga agera. Om vi märker att något är fel, eller om vi hör någon som blir misshandlad, så måste vi våga ringa på eller ringa till 112 så att vederbörande kan få hjälp.

Vi måste bättre följa upp med brottsundersökningar. Har våldet pågått under längre tid? Kunskapen är för liten idag och det sker grova brott som vi inte gör brottsundersökningar på. Detta måste förändras.

Vi ska flytta på den som begår brott, istället för att flytta på offret. Kan man inte bete sig så måste man vara beredd på att ta konsekvenserna. Flytta förövaren bort från offret och sätt fotboja på gärningspersonen. 

Vi behöver mycket hårdare straff mot kontaktförbudet. Idag är kontaktförbudet verkligen ”mellanmjölk”. Polisen kan gripa samma person flertalet gånger under samma dygn. Den med kontaktförbud har då upprepade gånger brutit mot förbudet och olagligt varit hemma hos den som inte får besökas. Och åklagaren släpper ut personen efter ett förhör. Så ska det inte få vara.

Det som är viktigt när vi pratar om våld i nära relation är att detta inte bara är ett problem i städerna utan också på landsbygden. Där det kan ibland vara ännu värre än i stan. Långt till närmaste granne och svårt att få hjälp av övriga samhället. 

Det som samhället kan göra för att minska eller i bästa fall få till ett ”tvärstopp” är tidig upptäckt och att man samarbetar i nätverk mellan myndigheter. Vi måste göra allt vi kan för att vinna tillbaka tryggheten för alla dessa som har varit eller är utsatta för våld i nära relation

Jag som är liberal är som sagt för ett valfritt samhälle men bryter man mot kontaktförbud eller misshandlar de som man lever med eller har levt med så har man förbrukat den rätten att välja själv. Rätt att välja - men inte för alla.

Tommy Sjöstrand
Liberalerna, Örebro kommun