Vi bryr oss om barnen

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Svar till Nadja Awad, NA den 22 augusti. Publicerat 24 augusti i NA: https://etidning.na.se/p/na/2022-08-24/a/vi-bryr-oss-om-barnen-nadja/2013/568341/30334247

 

Nadja börjar sin artikel med att ”alla andra” tävlar i en kapplöpning om vilka som kan driva hårdast politik. Det påstående vittnar endast om okunskap både om Liberalerna förslag som hon beskriver helt felaktigt, men också om kommunens nuvarande arbete och Liberalernas sedan länge lagda förslag till förebyggande verksamhet.

 

Hon ägnar hela artikeln till att fultolka andra partier utan att skriva en enda rad om vad de själva vill göra för att utveckla eller förbättra Örebro. Den handlar i stället om klassisk vänsterpolitik om att höjda skatter löser allt. Inte rad om omprioriterar, egna förslag eller för den del vad vi gör åt de underskott som kommunen släpar med. 

 

Jag vill återkomma till Liberalernas förslag som Vänstern medveten skriver om till något annat än det är. Det är viktigt att kunna möta upp det som vi verkligen föreslagit och inte vänsterns vanliga kasta-skit-retorik. Så här står det i vårt valmanifest, något man tänker att någon som vill citera oss faktiskt läst:

 

”Vi vill bygga ut förskolan och satsa på det svenska språket. Vi föreslår en obligatorisk språkförskola för de nyanlända barn som inte hemifrån får med sig svenska språket från 5 års ålder. Inget barn ska halka efter redan från start.”

 

Det är inte att omhänderta barn, Nadja! Det är att bry sig. BVC ska tillsammans med förskolorna arbeta tillsammans med att för att uppmuntra och stötta tidig start på förskolan från 2,5 års ålder.

 

BVC testar barnen redan i dag i till exempel i språk, motorik och rörelse. Vårt förslag är att BVC får ett tydligare uppdrag att stötta med mer insatser för barnet, när man ser stor avsaknad av normala språkkunskaper för åldern. 

 

Vi vet från forskningen att förskolan har stor positiv påverkan på alla barns utveckling. Vårt fokus på nyanlända barn är för att de utan svenskt språk i hemmet behöver  förskolan, kanske deras enda möjlighet till att nå upp till ett ordförråd som räcker för att klara skolan bra.  

 

Jag tror du kan bättre Nadja, än att bygga en hel artikel på att feltolka eller fultolka andras förslag till utveckling. Det hade varit mycket intressantare och bättre om du radat upp våra förslag i korrekta ordalag och därefter börjat föreslå vad ni i stället vill göra för barnen som har sämre förutsättningar.  

 

Det är inte hård politik att vara tydlig och konkret det är att ta ansvar. Möt oss i en rättvis debatt där våra olika förslag möts, sakförslag mot sakförslag. Konflikt leder inte så bra framåt och skitkastning passar bättre i soprummet.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd