Vi ska INTE bygga ihop Brickebacken med Norra Bro!

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad

Örebro fredag 4 juni 2021
PRESSMEDDELANDE

Liberalerna avslår idag de styrandes förslag till planprogram för Brickebacken/Norra Bro.

– Att bygga ihop Brickebacken med Norra Bro samt gömma in BRT-kostnader i kommande detaljplaner säger vi nej till. Örebro ska vara en stad där olika områden har olika strukturer och det skall omges av gröna lungor före en total maximering av byggarea och volym, säger Patrik Jämtvall 2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Vi ser utvecklingsbehov inom de olika bebyggelsetyperna som Brickebacken och närliggande Norra Bro har. Vi ser dock inte nödvändigheten i att bygga ihop området och förtäta ihop dessa områden. Rekreationsstråk och viktig skogsmiljö skall bevaras, säger Patrik Jämtvall och fortsätter:

– Vi ser också i förslaget att BRT kommer få täta hållplatslägen, tätare än vad övriga sträckningen genom staden har som gör oss påminda om att kostnader som förankras i denna plan kommer gömmas i kommande detaljplansförändringar. 

Liberalerna yrkar avslag
Vi yrkar avslag på det förslag till planprogram de styrande idag lägger fram. Vi vill istället se en utveckling för respektive områden där dess olika potential och boendeform tillvaratas.

För mer information kontakta
Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad
Tel: 070-669 98 94
E-post: patrik.jamtvall@orebro.se