Vi vill släppa loss alla goda krafter

Karolina Wallström (L) Kommunalråd och Johanna Reimfelt (L) 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Tack Vänsterpartiet och Martha Wicklund för ert svar. Vi behöver inte läsa många rader för att se att synen på civilsamhället skiljer sig mellan Vänsterpartiet och Liberalerna.

Kanske är det inte så konstigt att Vänsterpartiet inte vågar eller förstår hur bra det skulle kunna bli om civilsamhället fick en större roll. Liberalerna är och har alltid varit ett idéburet visionsparti och ser den stora potentialen i den civila sektorn. Vi ser vikten av att föreningar, kooperativ och andra former av civilsamhälle ges en större roll i välfärden. Det handlar inte om att kommunen, regionen eller staten ska avsäga sig ansvaret. Det handlar om att den som har bäst kompetensen och möjlighet ska vara den som faktisk är utförare.

Vi förstår inte alls varför Vänsterpartiet vill begränsa civilsamhällets möjligheter att vara med och bidra till ett bättre och varmare samhälle. De skriver att samhällsansvaret aldrig får vila på civilsamhället. Varför då?  Det blir helt fel för en liberal! Hela grunden för ett bra samhälle är att engagemang och viljan kommer underifrån, från just civilsamhället.

Det är precis här skiljelinjerna blir tydliga. Där Vänsterpartiet vill begränsa vad civilsamhället ska engagera sig i vill Liberalerna släppa loss alla goda krafter. När V vill bygga hinder och murar och peka på vad civilsamhället får göra och inte får göra välkomnar vi i L istället civilsamhällets kraft.

Vänsterpartiet uttrycker att civilsamhället ska vara fria från tyngden av ett samhällsansvar som de menar ska vila på staten, regionen och kommunen. De vill villkora vad civilsamhället ”får” hjälpa till med.

Vänsterpartiet missar hela poängen med att civilsamhället är folket! Både till ansvar och kompetens. De visar tydligt att de vill styra över människors huvud och att de tycker att kommun eller stat vet bäst, kan bäst

Vi i Liberalerna menar istället att kommunen ska vara en möjliggörare och inte alltid utförare. Det är inte politikens roll att begränsa vad civilsamhället får och vill bidra med. Tvärtom, politiken ska riva hinder och murar så civilsamhället kan göra det de är absolut bästa på.

Liberalerna vill skapa långsiktiga och trygga avtal mellan kommunen och civilsamhället. Det är därför viktig att kommunen inkluderar och tillåter civilsamhället att göra det de kan bäst, dessutom ofta bättre än kommunen.

För oss i Liberalerna finns det inget egenvärde i att uppnå balans mellan kommun och civilsamhälle när vi ska ge stöd och hjälp till människor. Vi utgår från det enkla mottot att den som är bäst på att hjälpa också ska hjälpa. Om det kräver att kommunen tar ett steg tillbaka och i stället ger civilsamhället ekonomiska medel är det ett steg i rätt riktning för att skapa ett bättre och varmare Örebro.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Taleperson i sociala välfärdsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige 
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden