Virus kan smitta färdtjänstresenärer

Pia Delin och Karolina Wallström

Det är upprörande att personer med funktionsnedsättning ska behöva känna rädsla för coronavirus när de dagligen åker till sitt arbete. Myndigheter uppmanar alla att hålla avstånd när de åker kollektivt, vistas i butiker eller när man träffar andra människor.

Detta gäller tyvärr inte fullt ut de som är tvungna att använda färdtjänst i Region Örebro län.

De regler som nu gäller är att färdtjänstresenärer åker i ett fordon tillsammans, med en annan resenärer. Är fordonet en personbild är det då omöjligt att hålla avstånd mellan personerna och samtliga i bilen utsätts för risk att smittas. Vi kan inte utgå från att de som åker färdtjänst är friskare än andra i samhället. En del av de funktionsnedsatta kan ha flera sjukdomar, men som ändå ger dem möjlighet att delta i sitt dagliga arbete. Något som för dem är viktigt då de inte har någon annan sysselsättning.

Vi uppmanar därför Region Örebro län, Länstrafiken samt Örebro kommun att omedelbart förändra detta sätt att färdas och införa ensamåkning i personbilar under den tid som coronaviruset härjar och tills Folkhälsomyndigheten beslutar att samåkning kan ske utan att smitta sker.

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun 
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Gruppledare