Katastrofala skolresultat i Örebro kommun – En konsekvens av åratal av nedskärningar

Kommunalråd Karolina Wallström och Mats-Olof Liljegren

Pressmeddelande
22 juni 2024

Katastrofala skolresultat i Örebro kommun – En konsekvens av åratal av nedskärningar

Nu kom betygsresultaten från de kommunala skolorna i Örebro, och det är sämre än på länge. En alarmerande andel elever går ut nian utan behörighet att ta sig in på gymnasiet.

– Detta är en direkt följd av åratal av nedskärningar inom utbildningssektorn. Denna negativa utveckling är inte bara bekymrande utan också oacceptabel, säger Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition och 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen.

– Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör för grundskolorna inom Örebro kommuns uttrycker i NA oro över att de försämrade resultaten, vilket också vi i Liberalerna stämmer in i. Resultaten skrämmer och ungdomarnas fortsatta utbildningsmöjligheter är starkt begränsade. Det är tydligt att de långvariga nedskärningarna har underminerat kvaliteten på vår utbildning. För att vända denna trend och säkerställa att alla elever får den utbildning de förtjänar, krävs det omedelbara och omfattande åtgärder, säger Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun, talesperson i skolfrågor och 2:e vice ordförande Grundskolenämnden.

Något av det vi i Liberalerna föreslår:

 • Ökad investering i skolorna: Det är dags att återinvestera i våra skolor. Vi behöver tillföra resurser för att säkerställa att varje elev får det stöd de behöver för att lyckas.
   
 • Stärkt lärarprofession: Vi måste förbättra arbetsvillkoren för våra lärare. Högre löner, bättre arbetsmiljö och fler möjligheter till fortbildning är nödvändiga för att attrahera och behålla kvalificerade lärare.
   
 • Elevcentrerad undervisning: Individanpassad undervisning där varje elev får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna behov är grundläggande. Detta kräver mindre klasser och fler speciallärare.
   
 • Fokus på kunskap: Vi måste återgå till en skola där kunskap och bildning står i centrum. Det innebär tydligare målsättningar och en starkare betoning på kärnämnen.
   
 • Satsa på undervisningsmaterial: Örebro kommun satsar mindre på lektionsmaterial än jämförbara kommuner. Det måste förändras. Riktiga analoga verktyg som skolböcker, papper och penna måste tillbaka och de digitala måste väljas närmare eleven.


– Vi i Liberalerna menar att grundskolenämnden har för dåligt fokus på kärnuppdraget. Det är smärtsamt att behöva se hur örebroarnas barns framtid riskeras på grund av de styrandes förda politik. Vi är fast beslutna att kämpa vidare för en skola där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential, avslutar Mats-Olof Liljegren.

För mer information kontakta:

Mats-Olof Liljegren
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Tel: +46 70 360 19 19
E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se