Kulturkanon ger möjligheter, inte begränsningar

Vår kulturminister Parisa Liljestrand ger en alldeles utmärkt beskrivning av syftet med en kulturkanon när ho

Liberalerna vill återinföra flextrafiken

Svar till ”Tant B” som skrev i NA tisdag 5 mars 2024:

Trafikstrategin i Örebro kommun tvingar människor till ofrivilliga val!

Det lyser okunskap och ovilja från långt håll i det ledande kommunalrådet Kemal Hosos replik på min text om a

Kommunens trafikstrategi är ett skämt!

Kommunen och regionen försöker lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken, men det görs fel.

Kulturlivet måste drivas av visionärer och resurser

Kulturlivet i Örebro behöver drivas av visioner och resurser.

Majoriteten ska inte tysta oppositonens röst!

Demokratiska utmaningar i Örebro – När majoriteten försöker tysta oppositionens röst.

I den kommunala

Stäng inte Haga bibliotek på lördagar!

Nu ska Socialdemokrater, Moderater och Centerpartister slå igen dörrarna på Haga bibliotek på lördagar.