Nej, nej och åter nej!

Våra styrande politiker från S, KD och C visar en uppseendeväckande brist på att förstå hur Örebro kommun hän

150 extra miljoner för att värna den regionala kulturen

Nu kommer ytterligare ett viktigt beslut om stöd till kulturlivet.

SOCIALDEMOKRATERNA INVESTERAR UTAN TANKE OCH UTAN ANSVAR

I Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar vi för de hårda frågorna.

Den offentliga förvaltningen måste jobba med människor, inte emot.

Rätt ska vara rätt och vi måste ha en kontrollmakt som säkerställer att lagar och förordningar upprätthålls.

LYXHUS TAR RESURSER FRÅN BARN OCH UNGDOMAR!

Kulturskolans avgifter höjs med motiveringen att rädda den egna kursverksamheten.

BREAKING NEWS!  LIBERALERNA, SVERIGEDEMOKRATERNA OCH ÖREBROPARTIET ÖVERENS I ÖREBRO!

Idag var det första gången i kommunfullmäktiges historia som Liberalerna, Sverigedemokraterna och Örebroparti