BRT - svar Nina Höijer

Nina Höijer, Sveriges långsammaste kollektivtrafik säger du att Örebro kommun har.

Hjälp oss stoppa BRT!

BRT - Bus Rapid Transport är ett system där stora bussar kör på dedikerade körbanor.

Kultur för alla!

Vilket ansvar har vi politiker och medborgare för att se till att kultur är tillgängligt för alla?

Dags att stoppa vansinnet med ”superbussarna”!

Vi i Liberalerna har i flera års tid försökt förändra beslut och tillslut försökt stoppa de styrandes förslag

Liberalerna föreslår förändrad ordningsstagda för Örebro kommun

Örebro tisdag 8 december 2020

Pressmeddelande

Liberalerna sätter fokus på underhåll och drift inom samhällsbyggnadsområdet. 

Örebro kommun har fantastiska grundförutsättningar.

Barns och ungdomars läsning i fokus

Nyligen har svenska författareförbundet lagt fram en rapport om läsningens aktuella tillstånd i Sverige med t