Kulturstöd från olika håll

SLUTREPLIK
... till Peter Ekströms repliksvar, NA 12 augusti.

Fler aktörer bygger ett rikare kulturliv!

Örebro har ett rikt kulturliv. Örebro kommun bidrar till det.

Skuldbergen växer och Socialdemokratiskt styrda Örebro kommun misslyckas att prioritera.

I en nyutkommen rapport uppskattar man att det i svenska kommuner finns rörledningar som skulle räcka fem var

Patrik Jämtvall (L): Strömförande stolpar på lekplats är livsfarligt, men det finns fler problem.

Örebro måndag 23 maj 2022
Pressmeddelande

Skolbibliotek ska inte bara vara en hylla med böcker

Fler barn behöver få lära sig spela, dansa och sjunga

2021 invigdes kulturkvarteret med nya, fina och ändamålsenliga lokaler, inte minst för kulturskolan.

Patrik Jämtvall (L): Tekniska förvaltningen och den misär som skapats av dåligt ledarskap

- På fredagen under kvällen så nås jag av rapporten som jag länge tillsamma