Åldersdiskriminering, en fråga som behöver tas på allvar

REPLIK

Är många nöjda med sina gruppboenden?

De flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med det stöd som socialtjänsten ger, men inte alla.

Daglig verksamhet – fungerar den för alla?

Idag finns det ett antal personer med högfungerande autism som inte deltar i den dagliga verksamhet som Örebro kommun

Stoppa våldet i hemmet

Vi hör gång på gång om våld i nära relation där barn och kvinnor blir misshandlade och i värsta fall mördade.

Liberalerna säger ja till Moderaterna och Vänsterpartiets resursförstärkning till sociala insatser

Örebro onsdag 15 juni 2022

Pressmeddelande

Lagen om stöd och service är livsviktig

I DN debatt den 6 januari 2022 skriver Funktionsrättsforskaren Barbro Lewin och Professor emeritus i statskuskap Leif