Deltagare i Daglig verksamhet får dålig betalt för arbete som är till nytta för Örebro

På funktionsstödsnämndens möte den 14 oktober informerades nämndens ledamöter om hur hälso- och sjukvårdsenhe

LIBERALERNA: VEM TAR BARNETS PERSPEKTIV?

VARJE ÅR DRABBAS kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. 

Nej till reskostnader till dagvården utan maxtak!

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern är på väg att göra ett stort misstag!

Örebro måste stärka kompetensen inom LSS

Ulla Andersson och Maria Sivall belyser i NA en mycket viktig fråga om tryggheten på LSS boenden.

Dålig tillgänglighet av wi-fi på gruppboenden

Funktionsstödsnämnden har beslutat om medel till sommaraktiviteter för servicemottagare inom LSS verksamheter

ÄNTLIGEN! Satsingar på äldreomsorgen

Ser med glädje att regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna satsar på äldreomsorgen.

Människors möjligheter till valfrihet har segrat i Örebro kommun!

Socialdemokraterna, påhejade av Vänsterpartiet, lade ner LOV - lagen om valfrihet i Örebro kommun 2019.