Stärk friheten, alla ska kunna resa

Örebro torsdag 26 maj 2022
Pressmeddelande

Öppna dörren för våldsutsatta kvinnor.

Örebro torsdag 19 maj 2022
Pressmeddelande

Lägg inte ned Dans för hälsa!

Men ursäkta, hur kan man ens fundera på att lägga ner den forskningsbaserade metoden  ”Dans för hälsa”?

Tvångsåtgärder på gruppboenden inom LSS och SoL

Att det fortfarande förekommer tvångs- och begränsningsåtgärder inom gruppbostäder enligt LSS och SoL bekymra

Nu ser vi spåren av de nedskärningarna som sker i Örebro kommun.

Lagen som heter LSS – Lagen om särskilt stöd, som ska säkerställa en god livskvalitet för individer som lever

John Johanssons (S) löften värda noll?!

Örebro söndag 10 april 2022
Pressmeddelande

Stödbehovsmätning inom LSS

År efter år misslyckas verksamheten inom LSS i Örebro kommun att uppnå en ekonomi i balans.