LIBERALERNA KOMMER ALLTID KÄMPA FÖR DE MEST UTSATTA I SVERIGE.

Ett lands välfärd kan enkelt mätas i hur bra det är på att ge förutsättningar till goda liv för de svagaste i

Ytterligare besparingar inom LSS området

Torsdag den 23 januari beslutade de styrande partierna S, C och Kd i Funktionsstödsnämnden om ytterligare besparingar

Utbilda chaufförerna!

En artikel i NA den 22 januari, om taxichaufförer som känner sig rädda vid färdtjänstresor, gjorde mig mycket

Äntligen är Maria ungdom öppet i Örebro!

Karolina Wallström: Den som behöver hjälp ska få det!

Välfärden ska stötta och lyfta. Vad innebär det inför framtiden?

LIBERALERNA ÄR DJUPT BEKYMRADE! HEMVÅRDENS UNDERSKOTT PÅ NÄRA 100 MILJONER KRONOR - IGEN!

Ett resultat som pekar mot att underskottet till och med ökat.

Dåliga beslutet: Bort med högkostnadsskyddet i färdtjänsten!

I Socialdemokraternas program inom funktionshinderområdet står det att: ”ett tillgängligt samhälle ska formas