Örebro får en tryggare välfärd med en liberal budget

Örebro befinner sig i en ekonomisk svår situation och hur politiken hanterar den kommer avgöra vilken välfärd

FUNKTIONSNEDSATTA SKA FÅ CHANSEN ATT LEVA SOM ALLA ANDRA

Liberalerna har historiskt stridit för LSS därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk hist

Deltagare i Daglig verksamhet får dålig betalt för arbete som är till nytta för Örebro

På funktionsstödsnämndens möte den 14 oktober informerades nämndens ledamöter om hur hälso- och sjukvårdsenhe

LIBERALERNA: VEM TAR BARNETS PERSPEKTIV?

VARJE ÅR DRABBAS kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. 

Nej till reskostnader till dagvården utan maxtak!

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern är på väg att göra ett stort misstag!

Örebro måste stärka kompetensen inom LSS

Ulla Andersson och Maria Sivall belyser i NA en mycket viktig fråga om tryggheten på LSS boenden.

Dålig tillgänglighet av wi-fi på gruppboenden

Funktionsstödsnämnden har beslutat om medel till sommaraktiviteter för servicemottagare inom LSS verksamheter